headphones newspaper video-player

Fem röster om hållbarhet

Företagens hållbarhetsarbete blir allt viktigare för att de ska vara relevanta och
konkurrenskraftiga på marknaden. Lyssna på kommentarerna från släppet av Företagarnas hållbarhetsrapport. 

Viljan att ställa om – och dra sitt strå till stacken både i fråga om miljömässig och social hållbarhet –
är hög bland företagare.  Företagen kan helt enkelt dra marknadsmässiga fördelar av att
arbeta hållbart, samtidigt som vinsterna för samhället och klimatet är stora när fler väljer att göra det.

I den här filmen får du hänga med till seminariet när Företagarna tillsammans med Fossilfritt Sverige och Beyond Intent släppte rapporten Hållbarhet som konkurrensfördel – småföretagen ställer om. 

Ta del av  kommentarerna från Företagarnas vd Günhter Mårder, Fossilfritt Sveriges nationella samordnare Svante Axelsson, riksdagsledamöterna Mathias Tegnér (S) och Karolina Skog (MP) samt Ann-Christine Bergstedt, vd och ägare av Nemax Miljöhantering.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD