headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Fem röster om hållbarhet

3 apr 2019

Företagens hållbarhetsarbete blir allt viktigare för att de ska vara relevanta och
konkurrenskraftiga på marknaden. Lyssna på kommentarerna från släppet av Företagarnas hållbarhetsrapport. 

Viljan att ställa om – och dra sitt strå till stacken både i fråga om miljömässig och social hållbarhet –
är hög bland företagare.  Företagen kan helt enkelt dra marknadsmässiga fördelar av att
arbeta hållbart, samtidigt som vinsterna för samhället och klimatet är stora när fler väljer att göra det.

I den här filmen får du hänga med till seminariet när Företagarna tillsammans med Fossilfritt Sverige och Beyond Intent släppte rapporten Hållbarhet som konkurrensfördel – småföretagen ställer om. 

Ta del av  kommentarerna från Företagarnas vd Günhter Mårder, Fossilfritt Sveriges nationella samordnare Svante Axelsson, riksdagsledamöterna Mathias Tegnér (S) och Karolina Skog (MP) samt Ann-Christine Bergstedt, vd och ägare av Nemax Miljöhantering.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap