headphones newspaper video-player

Stärk rättssäkerheten för småföretagare

8 nov 2018

Företagarna och Rättvis Skatteprocess föreslår i en rapport sex reformer för att stärka rättssäkerheten i beskattningen. Företagarnas skattepolitiska expert Patrick Krassén och Rättvis skatteprocess vd Carl Göransson intervjuas i Di TV.

Rapporten Jämnare spelplan – sex reformer för ökad rättssäkerhet på skatteområdet, lyfter fram ett antal områden inom beskattningen där rättssäkerheten för småföretagare och enskilda brister.

Förslagen på att åtgärda bristerna är vare sig särskilt kostsamma ur statsfinansiellt perspektiv eller politiskt kontroversiella. De handlar i grunden om att förbättra rättsstatens funktionssätt.

Hör Patrick Krassén och vd Carl Göransson förklara varför förslagen är viktiga och skulle öka rättssäkerheten för både enskilda och för småföretagare.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD