podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Fredagsklubben - På gång i Marks kommun

9 dec 2022, 07:30-09:00
Plats: Lyckeskolans aula, Skjutsgatan 7, 511 54 Kinna
Det är mycket på gång i Marks kommun! Välkomna till Lyckeskolans aula för ett frukostmöte som sätter fokus på de mest aktuella projekten.

Marks kommun och Företagarna bjuder nu gemensamt in till ett frukostmöte där kommunen kommer att berätta mer om de mest aktuella bygg- och planeringsprojekten runtom i Mark. Mötet blir också ett forum för dialog och vi ser fram emot denna möjlighet att lära känna varandra bättre. 

Till mötet är både medlemmar i Företagarna och andra kommuninvånare varmt välkomna. Utöver att utgöra en del i Fredagsklubben är På gång en samhällsbyggnadsfrukost som är ett återkommande forum för information och dialog med Marks kommun.

Under morgonen kommer du bland annat att få höra mer om Marks kommuns pågående samarbete med Chalmers Arkitektur samt om den mest aktuella översiktliga planeringen, med pågående fördjupade översiktsplanearbeten i kommunens nordvästra och centrala delar. Framförallt relaterat till utvecklingen av kommunens centrala delar, där arbetet ännu befinner sig i ett tidigt skede, hoppas vi på en god diskussion frukostdeltagarna emellan.


Lisa Heller, Stadsarkitekt & tf. biträdande samhällsutvecklingschef. Malin Bexell, Förvaltningschef Samhällsbyggnad och Näringslivschef. Julia Lindahl, Översiktsplanerare

Tänk på att anmäla er i tid, eftersom antalet platser är begränsade. Notera att det inte kommer att bli någon rundvandring på skolan vid detta tillfälle, för att värna elevernas studiero.

Tid: Fredag den 9 december kl.07:30-09:00
Plats: Lyckeskolans aula, Skjutsgatan 7, 511 54 Kinna
Kostnad: Gratis

Anmälan senast tisdag den 6 december.Företagarna Mark

Företagarna Mark växer och har idag drygt 220 medlemmar och vi ser givetvis gärna att vi blir fler, tipsa om oss och ta med Dig hen till Fredagsklubben!

Företagarna lokalt och nationellt jobbar för att stötta dig som företagare och påverkar bland annat våra politiker så att villkoren och möjligheterna att driva företag är så bra som möjligt.

Frågor?

Kontakta Mathias Eriksson
0706-88 99 02
me@ekbergsstad.se


Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.