headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Det digitala kaffemötet

Låt oss presentera ”Det digitala kaffemötet”! På grund av de rådande omständigheter har det blivit än mer aktuellt för verksamheter att vara kreativa och flexibla för att anpassa sig till de nya förutsättningar som uppkommer, så även vi. Vi vill därför bjuda in till ett event av nytt format.

Det digitala kaffemötet fungerar såhär. Som ung medlem hos Företagarna (i region SYD eller Halland) anmäler du intresse av att delta på ett digitalt kaffemöte. Du kommer i anmälan att ges två förslag på datum, välj det som passar bäst. Företagarna kommer sedan att para ihop alla som anmält sig två och två och ge varandra dess kontaktuppgifter. Det är sedan upp till deltagarna att skapa och ansluta till ett digitalt möte sinsemellan.

Företagarna har tagit fram frågeställningar att utgå ifrån inom ett förvalt ämne för att underlätta diskussionen. I detta fall är ämnet ”Utmaningar och möjligheter i samband med Covid-19”. Nedan följer förslag på diskussionsfrågor.

  • Vilka utmaningar har du själv haft i din verksamhet i samband med Corona?
  • Vilka möjligheter har du sett för din organisation i samband med Corona?
  • Har du tips och råd till din möteskollega om hur hen kan hantera Corona?

Vi hoppas att så många som möjligt vill ta vara på chansen att diskutera Företagare emellan hur vi kan hantera Covid-19 på bästa sätt!

Anmäl dig i formuläret till höger. Sista anmälningsdag är 3:e juni 17.00. Vid förhinder kontakta Frida Carlsson, frida.carlsson@foretagarna.se för att din möteskollega skall kunna bli ihop parad med annan person.

Vid frågor går det även att kontakta: Alfred Appelros; alfred@getsocial.se

Med vänliga hälsningar, Frida Carlsson, ansvarig projektledare, Företagarna Young och Alfred Appelros, Advisory board medlem i Företagarna Young

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap