headphones newspaper video-player
Corona – råd och stöd för företagare

Företagarfrukost tema Mat

19 nov 2019, 07:30-09:00
Plats: Ekologiskt koncept, Köpmansgatan 4
Frukostmöte, tema MAT den 19/11 kl. 7.30 - 9.00 på Ekologiskt koncept, i deras nya lokaler.

Det ska bli så kul att få vara en av de första gästerna i Ekologiskt koncepts nya lokaler och samtidigt ha vårt första dialogmöte kring Hållbart företagande i Falkenberg, med tema MAT.

Den 11/9 hade vi ett frukostmöte, som en kickoff för en serie uppföljande dialogträffar, kring Hållbart företagande i Falkenberg. Under frukosten så delade vi upp oss i olika intresseområden. Mat var ett av dessa och nu bjuder vi in till möjligheten att fördjupa sig inom mat, livsmedel, restaurang och kafe´verksamhet.
Förändring sker genom att du och jag gör på ett annat sätt. Beteendeförändring är vägen till att bli klimatpositiv och sänka vår negativa klimatpåverkan. Du som restaurangägare, du som driver kafé, du som kund, du som producent har denna makt att förändra och vara en del i den omställning som är helt nödvändig.

Vi samlas till en frukost med olika frågeställningar som du har med dig och det kan handla om:
• Hur gör man för att ändra sina inköpsrutiner inom restaurang/serveringar?
• Kommer kunderna att följa med i en förändring av utbudet?
• Vad ska man satsa på, lokalt och eller ekologiskt?
• Närproducerat - var går gränser för att det är nära?
• Balansen vegetarisk - kött, är all form av kött klimatnegativ?
• Upphandlingsregler, vad finns det för ramar?

Varmt välkommen den 19/11 kl. 7.30 på Ekologiskt koncept
i deras nya lokaler på Köpmansgatan 4                                                                                                                                                       För medlemmar i Företagarna är frukosten kostnadsfri, icke medlemmar betalar 60 kr. Har du anmält dig och uteblir utan att meddela faktureras kostnad för frukosten.

Anmäl dig i formulärer bredvid senast 17/11.

Företagarna Falkenberg
i samverkan med CSR, EMC, Coompanion och Falkenbergs Näringsliv.