headphones newspaper video-player

Hållbara transporter som konkurrensfördel i Gävleborg

9 okt 2019, 09:30-15:00
Plats: KrusenstiernaHögskolan i Gävle
Fossilfria drivmedel och smartare transporter för företag. Vilka är erfarenheterna, vad är utmaningarna och hur fångar vi möjligheterna för ett starkare och grönare näringsliv i Gävleborg? Arrangör: Företagarna Gävleborg i samarbete med Högskolan i Gävle och BiodrivMitt

 

Webbsändning: https://play.hig.se/media/t/0_qfmot0o4/166834

 

Program

10.00-10.05 Inledning till konventet

Moderator Eva Cooper, Företagarna Gävleborg


10.10-10.35 Företagens möjligheter att bidra i de olika värdekedjorna för förnybara drivmedel och el för vägtransporter
Karl Hillman, Högskolan i Gävle, projektledare RATT-X (Regionala Alternativa Teknologier för Trafiken i X-län)

Sandra Wright & Zhao Wang, Högskolan i Gävle, BIOVÄX (Omvandling av organiskt avfall till biogas och växtnäring - ett regionalt perspektiv)

10.35-10.50 Hur arbetar näringslivet i regionen för hållbara godstransporter?
Antti Vainio, Mellansvenska Handelskammaren

10.50-11.00 Hållbara godstransporter ur ett åkeriperspektiv
Helena Forslund, Forslunds Bulktransport

Kort paus


11.05-11.25 ”Hållbarhet som  konkurrensfördel – småföretagen ställer om”, med fokus på transporter och Gävleborg
Philip Thunborg & Eva Cooper, Företagarna

11.25-11.45 Hållbar mobilitet inom besöksnäringen
My Fransson & Peter Nilsson, Destination Järvsö

11.45-12.45 Lunch på Restaurang Markan

Passa på att besöka en liten utställning av ”klimatbonusbilar” och fossilfria drivmedel)

12.45-13.00 Marknadsöversikt miljöbilar och biodrivmedel i Gävleborg
- Vilka bilar kan köpas i Gävleborg, och var finns de?
- Var kan man ladda och tanka i Gävleborg?
Claes Rosengren, BiodrivMitt

13.00-13.30 Fordons- och drivmedelsleverantörer presenterar sina produkter på marknaden
Bilmetro

Colabitoil

Nordic Gas Solutions

Ev. någon mer

13.30-13.45 Hur prioriterar säljare och köpare av logistiktjänster hållbara transporter?

- Resultat från en omfattande enkätundersökning på den svenska marknaden (presentationen hålls på engelska)
Amer Jazairy, Högskolan i Gävle, CLIP (Centrum för Logistik och Innovativ Produktion)

Kort paus

13.50-14.10 Klimat- och energistrategi för Gävleborgs län 2020-2030, samt Plan för ladd- och tankinfrastruktur
Evelina Loberg, Länsstyrelsen Gävleborg

14.10-14.20 Från strategier och mål till verklig handling där Region Gävleborg informerar om pågående arbete  med att utarbeta Gävleborgs Färdplan för fossilfria transporter
Elin Skogens, Region Gävleborg

14.20-14.45 Panelsamtal
Fredrik Åberg Jönsson (V), Region Gävleborg, ordförande i hållbarhetsnämnden

Några övriga medverkande

14.45-15.00 Utvärdering och avslutning
Eva Cooper, Företagarna

Regionakademien AB

BiodrivMitt 

Kostnad: För medlemmar i BiodrivMitt: 0 kronor/person

För övriga: 400 kronor exkl 25% moms

Läs mer och anmäl dig

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD