headphones newspaper video-player

Hållbara transporter som konkurrensfördel i Gävleborg

9 okt 2019, 09:30-15:00
Plats: Högskolan i Gävle
Fossilfria drivmedel och smartare transporter för företag. Vilka är erfarenheterna, vad är utmaningarna och hur fångar vi möjligheterna för ett starkare och grönare näringsliv i Gävleborg?


Arrangör: BiodrivMitt, Högskolan i Gävle och Företagarna Gävleborg

Preliminära programpunkter


 Högskolan i Gävle
o Karl Hillman, RATT-X (Regionala Alternativa Teknologier för Trafiken i X-län)
o Företagens möjligheter att bidra i de olika värdekedjorna för förnybara drivmedel
och el för vägtransporter, inkl. inköp av fordon, drivmedel och transporttjänster


 Företagarna/Företagarna Gävleborg
o Philip Thunborg, Eva Cooper
o Presentation av frågor från Företagarnas rapport ”Hållbarhet som konkurrensfördel –
småföretagen ställer om”, med fokus på transporter och Gävleborg:

 BiodrivMitt
o Vilka bilar kan köpas i Gävleborg, och var finns de?
o Var kan man ladda och tanka i Gävleborg?


 Mellansvenska Handelskammaren

o Antti Vainio
o Hur kan näringslivet bidra i omställningen till fossilfria transporter?


 Fordons- och drivmedelsleverantörer
o Presentation av produkter


 Länsstyrelsen Gävleborg
o Evelina Loberg
o Presentation av Länsstyrelsens Energi- och klimatstrategier, samt Plan för ladd- och
tankinfrastruktur som ska antas senast 15 oktober

 Region Gävleborg
o Fredrik Åberg Jönsson (v), Region Gävleborg, ordförande i hållbarhetsnämnden
(deltar efter lunch)
o Fossilfria transporter, upphandling, etc.
o Uppdatering om roadmap-arbetet


 Transportbeställare/-köpare och utförare
o Erfarenheter och utmaningar från utvalda exempelföretag från Företagarna och
Mellansvenska handelskammaren, samt ev. Svensk Handel och offentlig sektor
o Aktuell forskning på området från Högskolan i Gävle (Clip)

Läs mer och anmäl dig

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD