För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter
Företagarnas jurist Jimmy Persson. Foto: Oskar Omne.

När kunden klagar på ditt jobb

Vad ska jag göra när en kund hävdar att jobbet inte är fackmässigt utfört? Den frågan får juristen Jimmy Persson ofta svara på.

Det är konsumenttjänstlagen som oftast reglerar förhållandet när en privatperson har beställt en tjänst av ditt företag. I lagen finns ett krav på att alla tjänster ska utföras fackmässigt. Konsumenttjänstlagen är tvingande till konsumentens förmån, vilket innebär att parterna som huvudregel inte kan avtala om villkor som är sämre för konsumenten än villkoren i lagen.

Konsumenttjänstlagen ställer krav på att näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmässigt och ska vidare med tillbörlig omsorg ta tillvara konsumentens intresse samt samråda med denne i den utsträckning som behövs och är möjligt.

Vad innebär det då att tjänsten utförs fackmässigt?

Begreppet fackmässigt utgör en objektiv måttstock och tar sikte på den professionella kompetensen hos näringsidkaren, och vilka krav som kan ställas från en objektiv utgångspunkt på tjänstens utförande. Tyvärr finns det inga klara svar på vad exakt ett fackmässigt utförande av tjänsten innebär, men du kan stödja dina argument mot olika standarder och branschregler som återfinns inom din bransch. Ett exempel på branschregler är Boverkets byggregler.

Branschregler bör följas av dig som näringsidkare. Det är väldigt sällsynt att en avvikelse från branschreglerna skulle bedömas som en fackmässigt utförd tjänst.

Håll dig uppdaterad

Branschnormer ändras och utvecklas med tiden och med det påverkas också bedömningen om vad som anses som en fackmässigt utförd tjänst. Det innebär att det är en god idé för alla som tillhandahåller tjänster till konsumenter att löpande hålla sig uppdaterade om utvecklingen som sker i sin bransch.

Vidare kan du oftast anta att om du följer de monteringsanvisningar som följer med materialet som ska användas så utförs tjänsten, i den delen, fackmässigt. Motsatsen innebär att om företagaren inte följer monteringsanvisningarna så utförs tjänsten inte fackmässigt och kan därmed utgöra ett fel i tjänst.

Gäller även efterarbete

I ett rättsfall där en konsument beställt en tillbyggnad påstod konsumenten att underlagspappen var felaktigt monterad då den inte monterades i enlighet med gällande monteringsanvisning. Den felaktiga monteringen skulle enligt konsumenten ha lett till läckage. Hovrätten fann inte att det nödvändigtvis var den felaktiga monteringen som ledde till läckaget men fann ändå att tjänsten inte var utförd fackmässigt. Därmed konstaterade också hovrätten fel i tjänsten då monteringsanvisningarna inte följdes.

Kravet på fackmässighet gäller för alla steg i näringsidkarens prestation, vilket innebär att även planering och efterarbete, inköp av material med mera bedöms utifrån kravet om fackmässighet. En del av bedömningen är om näringsidkaren har följt gällande säkerhetsföreskrifter för arbetet.

Det ställs därmed stora krav på dig som näringsidkare. Har du några frågor om detta är du som medlem välkommen att kontakta oss.

Prenumerera på juristernas nyhetsbrev

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.