headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Så minskar du kostnaderna med korttidsarbete - verktyg

Hur mycket får företaget i stöd för korttidsarbete (korttidspermittering) för anställda som minskar arbetstiden? Räkna ut i vårt verktyg.

Ange den anställdes lön och se hur företagets kostnader förändras, beroende på hur många procent permitteringen ligger på. 

Fyll i den anställdes månadslön (före skatt)

Taket för statligt stöd är 44 000 kr
kr
Nuvarande lönekostnad inkl. arbetgivaravgifter (31,42%):

Resultat

Minskad arbetstid 20% 40% 60% 80%
Statligt stöd
Företagets lönekostnad
Den anställdes nya lön
Företagets kostnad minskar med
(-%)
(-%)
(-%)
(-%)

 

Exempel:

Arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid med 20, 40 eller 60 procent. För maj, juni och juli 2020 kan arbetstiden minskas med 80 procent.

Företaget AB behöver permittera Anna som har en månadslön på 28 000 före skatt. Ange 28 000 i lönerutan i verktyget. Verktyget räknar automatiskt ut med hur mycket företagets lönekostnad minskar, för en minskad arbetstid på 20, 40 respektive 60 procent. Lönetaket är 44 000 för statligt stöd, från det beloppet och uppåt är därmed det statliga stödet lika stort.

Kort om korttidsarbete

Korttidsarbete, eller korttidspermittering som det ibland kallas, innebär att den anställde permitteras (blir arbetsbefriad med lön) 20, 40 eller 60 procent av sin ordinarie arbetstid.

Den anställde får lite mindre i lön, arbetsgivaren betalar lite mindre i lön för den tiden den anställde inte arbetar. Staten betalar stöd för en stor del av lönen för den tid som den anställde inte arbetar. I snurran ovan kan du räkna ut hur kostnaderna fördelas. 

FAQ: Vad är korttidspermittering?

Läs också: Corona - råd och stöd till företag

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap