headphones newspaper video-player

Så minskar du kostnaderna med korttidsarbete - verktyg

Hur mycket får företaget i stöd för korttidsarbete (korttidspermittering) för anställda som minskar arbetstiden? Räkna ut i vårt verktyg.

Verktyget är för närvarande stängt. 

Från och med den 29 mars kommer det att vara möjligt att ansöka om korttidsstöd enligt den nya utformning som regeringen tagit fram för stöd under månaderna december 2020 till juni 2021. Företagarna kommer att justera verktyget nedan med de nya uppgifterna.   

Ange den anställdes lön och se hur företagets kostnader förändras, beroende på hur många procent permitteringen ligger på. 

snurran.PNG

 

Exempel:

Företaget AB behöver permittera Anna som har en månadslön på 28 000 före skatt. Ange då 28 000 i lönerutan i verktyget. Verktyget räknar automatiskt ut med hur mycket företagets lönekostnad minskar, för olika grader av minskad arbetstid. Lönetaket är 44 000 för statligt stöd, från det beloppet och uppåt är därmed det statliga stödet lika stort.

Om korttidsarbete

Korttidsarbete, eller korttidspermittering som det ibland kallas, innebär att den anställde permitteras (blir arbetsbefriad med lön) en viss procent av sin ordnarie arbetstid.

Den anställde får lite mindre i lön, arbetsgivaren betalar lite mindre i lön för den tiden den anställde inte arbetar. Staten betalar stöd för en stor del av lönen för den tid som den anställde inte arbetar.

Mer fakta om korttidspermittering

Corona - råd och stöd till företag