headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare
Var med i Företagarnas panel

Panelen – din företagarpolitik

Genom Företagarnas Panel är du som är medlem med och påverkar politiken i en mer företagarvänlig riktning.

Vilka frågor är viktiga för dig?

Tillsammans med övriga panelmedlemmar blir dina enkätsvar en röst som politiker och beslutsfattare bör lyssna på. Vi på Företagarna refererar ofta till Företagarnas Panel i vårt opinionsarbete, något som gett stort genomslag i media. 

Så enkelt hjälper du till

Möjligheten att påverka genom panelen är en del av ditt medlemskap i Företagarna.

För att delta i panelen behöver du dock aktivt också anmäla dig i formuläret nedan, vilket du kan göra så snart du blivit medlem.

Sex till åtta gånger per år får du ett frågeformulär via mail till den adress du angivit.

Vi kommer att ställa frågor både brett och smalt inom varierande ämnesområden. Det viktiga är att få veta vad du som företagare tycker. Enkäten brukar ta några minuter att besvara och dina svar behandlas självklart konfidentiellt.

Din röst spelar roll!

Att du som medlem är med i panelen är en förutsättning för att vi ska fortsätta ha tyngd i vår opinionsarbete!

Genom ditt deltagande kan vi på Företagarna stämma av att vi driver rätt frågor – dina frågor. Som medlem i Företagarnas panel får du löpande återkoppling med resultat från genomförda paneler.

Ja, jag vill vara med i panelen

Godkänn personuppgiftshantering

 

Här har panelen bidragit!

Ju fler som ingår i panelen, desto större tyngd får vi i vårt opinionsarbete. Många av panelresultaten blir till rapporter som hjälper Företagarna att sprida kunskap om vad företagare vill och tycker.

Här är några av våra många rapporter som bygger på panelresultat.