headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Var med i Företagarnas panel

Panelen - din företagarpolitik

2 apr 2019
Genom Företagarnas Panel kan du som är medlem vara med och påverka.

Vilka frågor är viktiga för dig?

Tillsammans med övriga panelmedlemmar blir dina enkätsvar en röst som politiker och beslutsfattare bör lyssna på. Vi på Företagarna refererar ofta till Företagarnas Panel i vårt opinionsarbete, något som gett stort genomslag i media. 

Hur funkar det?

Det är enkelt att vara med i Företagarnas Panel. Skaffa ett medlemskap i Företagarna och registera dig till panelen här. Sex till åtta gånger per år får du ett frågeformulär via mail till den adress du angivit.

Vi kommer att ställa frågor både brett och smalt inom varierande ämnesområden. Det viktiga är att få veta vad du som företagare tycker. Enkäten brukar ta några minuter att besvara och dina svar behandlas självklart konfidentiellt.

Din röst är viktig

Ju fler som ingår i panelen, desto större tyngd får vi i vårt opinionsarbete. Genom ditt deltagande i panelen kan vi på Företagarna stämma av att vi driver rätt frågor – dina frågor. Som medlem i Företagarnas panel får du löpande återkoppling med resultat från genomförda paneler.

Sekretess

De uppgifter du lämnar behandlas konfidentiellt och i de sammanställningar vi publicerar går det ej att utläsa vad enskilda företagare svarat. Den personal som Företagarna anlitar för att sammanställa resultatet har undertecknat sekretessavtal.

Ja, jag vill gå med i panelen

 

Vi kan påverka med din hjälp


Ju fler som ingår i panelen, desto större tyngd får vi i vårt opinionsarbete. Många av panelresultaten blir till rapporter som hjälper Företagarna att sprida kunskap om vad företagare vill och tycker. Här är några av våra många rapporter som bygger på panelresultat.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap