För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Företagarnas panel – påverka för ett bättre företagsklimat

Genom att delta i Företagarnas panel är du med och påverkar politiken i en mer företagarvänlig riktning. Ett par gånger om året ges du möjlighet att delta i olika enkäter och undersökningar som ligger till grund för Företagarnas analyser, rapporter och påverkansarbete.
Var med i Företagarnas panel och bli en viktig röst i samhällsdebatten!

Som paneldeltagare kan du:

  • Påverka politiker och beslutsfattare genom att uppmärksamma dem om din situation.
  • Få kontakt med Företagarnas experter, regionchefer och analytiker.
  •  Ta del av det senaste som sker kring Företagarnas politiska arbete.
  • Få möjlighet att medverka i debattartiklar, reportage och inslag i sociala medier. Självklart kan du  välja att vara helt anonym med dina svar.

Ja, jag vill vara med i panelen

Godkänn personuppgiftshantering

 

Vilka frågor är viktiga för dig?

Vilka regler är mest betungande? Hur kan regelförändringar hjälpa dig i ditt företagande? Svara på de frågor som är viktiga för dig. Tillsammans med övriga panelmedlemmar blir dina enkätsvar en röst som politiker och beslutsfattare bör lyssna på. Vi på Företagarna refererar ofta till Företagarnas panel i vårt opinionsarbete, något som gett stort genomslag i media. 

Så här går du med

För att delta i panelen behöver du anmäla dig i formuläret ovan. Sex till åtta gånger per år får du ett frågeformulär via mail till den adress du angivit.

Vi kommer att ställa frågor både brett och smalt inom varierande ämnesområden. Det viktiga är att få veta vad du som företagare tycker. Enkäten brukar ta några minuter att besvara och dina svar behandlas självklart konfidentiellt. 

Din röst spelar roll!

Att du som företagare är med i panelen är en förutsättning för att vi ska fortsätta ha tyngd i vår opinionsarbete!

Genom ditt deltagande kan vi på Företagarna stämma av att vi driver rätt frågor – dina frågor. Som medlem i Företagarnas panel får du löpande återkoppling med resultat från genomförda paneler. Tack för ditt deltagande! Tveka inte att höra av dig till oss med dina frågor.

Här har panelen bidragit!

Ju fler som ingår i panelen, desto större tyngd får vi i vårt opinionsarbete. Många av panelresultaten blir till rapporter som hjälper Företagarna att sprida kunskap om vad företagare vill och tycker.

Här är några av våra många rapporter som bygger på panelresultat.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.