headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare
Hanterar ditt företag barns personuppgifter? Foto: Shutterstock

GDPR - barns personuppgifter

Om ditt företag registrerar och behandlar personuppgifter som rör barn och unga finns särskilda riktlinjer som du behöver känna till och följa.

Barn har samma rättigheter till skydd för sina personuppgifter som vuxna. Du behöver ta hänsyn till barnets ålder när du behandlar uppgifter som rör personer under 18 år, olika beroende på vilken grund du lagrar personuppgifterna.

Här kommer några punkter att känna till kring behandling av barns personuppgifter i ditt företag, som Datainspektionen tar upp i en text på sin hemsida.

Samtycke från barn om personuppgifter

Du behöver ta extra hänsyn till att informationen kring lagringen är anpassad för den ålder som barnet som samtycker befinner sig i.

För onlinetjänster för barn, där du vill samla in personuppgifter om barn med stöd av samtycke, krävs det att detta ges av vårdnadshavare om barnet i fråga är under 13 år.

Personer över 16 år har en viss rättshandlingsförmåga kan som regel också själva ge samtycke till behandling av personuppgifter.

Är personerna mellan 13 och 16 år får det bedömas i varje enskilt fall om barnet kan anses ha förmåga att själv förstå konsekvenserna av ett samtycke.

Intresseavvägning som stöd för lagring

Datainspektionen skriver att extra försiktighet ska iakttas vid en intresseavvägning när det handlar om personuppgifter som rör barn.

Informationen kring lagringen måste därför anpassas till barnets ålder.

Radering av personuppgifter om barn

Enligt dataskyddsförordningen GDPR har den som fått sina personuppgifter registrerade också rätt att få dem raderade under vissa förutsättningar. Något som blir speciellt viktigt om personuppgifterna behandlats med samtycke från ett barn som stöd, dvs någon som inte fyllt 18 år vid tillfället.

Läs mer om hantering av barns personuppgifter hos Datainspektionen

Mer om GDPR för företag kan du läsa här.

Källa till informationen är Datainspektionen och texten är senast uppdaterat 20180528.

Taggar
Riks Guide