headphones newspaper video-player
Företagarnas chefsjurist Karin Berggren.

Nya momsregler för dig som säljer inom EU

Från den 1 juli gäller nya regler för redovisning av moms i samband med försäljning till konsumenter i andra EU-länder. Företagarnas jurist Karin Berggren förklarar hur du ska agera.
Publicerad 11 maj 2021

Redan före pandemin var nya regler på gång som ska göra det enklare att redovisa momsen rätt när företag säljer varor och tjänster på distans till konsumenter i andra EU-länder. Detta nya system träder i kraft den 1 juli 2021, men redan nu går det att registrera sitt företag för det nya systemet hos Skatteverket.

Varje EU-land har hittills kunnat sätta sin egen beloppsgräns (omsättningströskel) som avgör när moms ska tas ut vid vissa försäljningar till konsumenter i det landet. Men från den 1 juli 2021 har alla EU-länder samma beloppsgräns, 10 000 euro (motsvarar 99 680 kr/år).

Samma omsättningströskel i alla EU-länder 

Denna beloppsgräns gäller sammanlagt för försäljning av elektroniska tjänster och unionsintern distansförsäljning av varor till konsumenter (icke beskattningsbara personer) i andra EU-länder. I beloppet ska all distansförsäljning till konsumenter i andra EU-länder av varor och försäljning av telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster ingå. Ditt företags distansförsäljning till konsumenter i Sverige ska med andra ord inte räknas med.

Det innebär att om ett svenskt e-handels-företags distansförsäljning av varor och elektroniska tjänster till samtliga andra EU-länder är mer än 10 000 euro ska det svenska företaget redovisa momsen i konsumenternas länder. Det kan då göras genom registreringen hos Skatteverket i One Stop Shop (OSS).

Det svenska företag som säljer på distans till konsumenter i andra EU-länder för lägre belopp än 10 000 euro kan välja att ta ut svensk moms – men om företaget sedan säljer för mer än gränsbeloppet måste ni börja ta ut moms efter reglerna i det EU-land som konsumenten finns. Det kan därför finnas skäl att registrera företaget i OSS för att slippa registrera sig för moms i andra EU-länder om du räknar med att försäljningen kommer att öka.

10 000 euro är ny beloppsgräns

Om ditt företag redan har sålt till konsumenter i andra EU-länder år 2021 men under gränsen i varje medlemsland kan ditt företag från och med den 1 juli 2021 vara skyldigt att betala moms där konsumenten finns om dessa transaktioner gemensamt ger ett högre belopp än 10 000 euro. Annars är det när första transaktionen genomförs som gör att ditt företags omsättning når över gränsen, och transaktioner därefter.

Tanken är att det företag som säljer till konsumenter i andra EU-länder ska kunna rapportera all moms till skattemyndigheten i sitt etableringsland och på så sätt slippa att registrera sig för moms i flera medlemsländer. Det finns även regler som underlättar momshanteringen om ditt företag säljer varor som levereras direkt till konsument från en plats utanför EU.

Du kan registrera ditt företag i OSS på Skatteverkets webbplats. Där kan du också läsa mer utförligt om de nya reglerna och även om övriga nyheter, bland annat vad som gäller när ditt företag handlar av företag etablerade utanför EU och som levererar direkt till konsumenter.

Momsen är en viktig inkomstkälla för svenska staten; prognosen är cirka 489 miljarder kronor för 2021 enligt vårpropositionen. Det är därför det är viktigt att det ska vara enkelt för företagen att redovisa rätt och inte riskera att göra fel.

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans kan vi förändra

49 anledningar ...

... att bli medlem i Företagarna. Vi är stolta över att kunna visa upp allt du får.

Nätverk

Företagarnas nätverk bygger på kunskap och inspiration för att förbättra möjligheterna för dig som driver företag.