podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Remissyttrande: Promemorian Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Publicerad 16 jan 2023
Regeringen föreslår i promemorian att den möjlighet till anstånd med inbetalning av moms, arbetsgivaravgifter och inkomstskatt som finns sedan tidigare, utökas till att kunna beviljas för högst tolv redovisningsperioder vardera. De nya reglerna föreslås börja gälla 13 februari 2023.

Läs hela remissyttrandet (pdf).

Företagarna tillstyrker förslagen i promemorian. Möjligheten till anstånd med skatt är ett system som fungerar smidigt och regelverket finns på plats sedan tidigare. Ytterligare anstånd kan vara betydelsefullt för företag med ansträngd likviditet i närtid.

Emellertid är det viktigt att komma ihåg att skatteanstånd inte är ett bidrag, utan en kredit, och den är belagd med en årsränta om totalt 4,7 procent. Företag som skjuter upp skatten måste vara beredda att betala skatten och räntan efter att anståndet löpt ut.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.