För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Promemorian Ändrade regler om mervärdesskatt vid överlåtelse av fastighet

Publicerad 28 apr 2023
I promemorian föreslås ändringar av reglerna om mervärdesskatt vid överlåtelse av investeringsvaror. Ändringarna föranleds av att EU-domstolen anser att de svenska reglerna om övertagande av rättigheter och skyldigheter avseende jämkning vid överlåtelse av fastighet utanför en verksamhetsöverlåtelse strider mot mervärdesskattedirektivet. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

 Företagarna instämmer generellt i de synpunkter som framförs i Näringslivets Skattedelegations remissyttrande. Konsekvensutredningen är något bristfällig, då det är sannolikt att fler företag och verksamheter berörs än vad som tas upp. Det noteras i promemorian att omkring en tredjedel av de berörda företagen är småföretag. Vid påtagligt ökade kostnader kommer det vara särskilt negativt för dessa minder aktörer, med lägre omsättning och marginaler.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.