podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.
Foto: Shutterstock.com

Remissyttrande: Promemorian Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under juni–augusti 2022

Publicerad 4 feb 2022
Företagarna tillstyrker förslaget.

Läs hela remissyttrandet över promemorian Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under juni–augusti 2022, som pdf.

I promemorian föreslås en tillfällig utökning av nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år. För ersättning som utges under juni, juli och augusti 2022 ska bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent betalas. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juni 2022.

Företagarna tillstyrker förslaget. Vi ser också ett generellt behov av att sänka kostnaden för att anställa, i synnerhet för mindre företag. Företagarna vill därför se ytterligare sänkningar av arbetsgivaravgiften, bland annat genom utökning av det s.k. växa-stödet och sänkning av den allmänna löneavgiften.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.