podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Arbetskraftsinvandring

Svenska företag konkurrerar idag på en internationell marknad. Teknik, kapital och inte minst talang har helt andra möjligheter än tidigare att lokalisera sig där de bästa globala förutsättningarna finns. För att svenska företag ska fortsätta att vara konkurrenskraftiga krävs att regelverken de har att följa också kan stå sig i internationell jämförelse. Osäkerhet och långa väntetider vid arbetskraftsinvandring riskerar företagens verksamheter, särskilt för mindre företag som i högre grad är beroende av att ärendehanteringar inte tar för lång tid. Därför måste handläggningstiden för utfärdande av arbetstillstånd förkortas.

1. STOPPA KOMPETENSUTVISNINGAR

Regeringen bör skyndsamt säkerställa och följa upp att Migrationsverket efterlever nuvarande rättspraxis och att arbetsgivare inte drabbas av villkorsbrister hos tidigare arbetsgivare.

2. UPPHÖR MED NEGATIV SÄRBEHANDLING AV FÖRETAG UTAN KOLLEKTIVAVTAL

Ändra tillämpningen av branschpraxis för att säkerställa att företag utan kollektivavtal kan rekrytera utomeuropeiska medarbetare. I dagsläget särbehandlas företag utan kollektivavtal negativt. Även fackförbundens yttranderätt riskerar fördröja processen då det kan vara oklart vilket fackförbund som ska ges yttranderätt.

3. SLOPA FÖRETAGSEKONOMISK PRÖVNING

Nuvarande regler medför att Migrationsverket bedömer de svenska företagens möjligheter och ekonomiska förutsättningar. Migrationsverket saknar nödvändig kompetens att granska ett företags ekonomi vilket resulterar i att ansökningar avslås på felaktiga grunder.

4. KORTA HANDLÄGGNINGSTIDERNA – FÖR ALLA

Såväl förstagångs- som förlängningsansökningar har under lång tid haft en lång handläggningstid. Genom att införa en särskild certifiering för arbetsgivare har man under senare år lyckats korta handläggningstiden avsevärt i vissa fall. Det ställs då bl.a. krav på att företaget har ett återkommande rekryteringsbehov, vilket gör att denna påskyndade handläggning sällan kommer de små arbetsgivarna till gagn. Små företag som inte får certifieras enligt nuvarande regler missgynnas alltjämt av längre handläggningstider. Krafttag behöver tas för att korta handläggningstiderna även för de små arbetsgivarna och för dem som anställer sin första medarbetare från tredje land.

Läs alla 106 förslag här

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.