headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Logotyp

Företagarnas logotyp är vår ledstjärna och ska i kombination med övriga element som färger, bildval och typografi samla de gemensamma krafterna mot samma mål. Det är inte tillåtet att förändra eller att göra nya varianter av logotypen. Det är inte heller tillåtet att beskära, förvanska eller återge logotyperna på annat sätt än som avsetts och beskrivits.

Hämta logotyper här

Ladda ner 

 

Färger

Företagarnas logotyp skall endast användas i svart eller vit. Se alltid till att logotypen har bra kontrast mot bakgrunden. För att få så bra återgivning som möjligt undvik röriga bakgrunder.

Logotyp färger

Friyta

För att skydda märkets visuella integritet ska det alltid omges av en friyta. Med en skyddande zon runt logotypen säkerställer man att upplevelsen av Företagarnas logotyp blir konsekvent. Friytan gäller mot bildrutor, textgrupper, sidformat m.m. Den avgränsning som visas här är ett absolut minimum och får ej underskridas. Logotypen ska minst omges av en yta som motsvarar det som anges i illustrationen, det vill säga höjden på bokstaven "f" i företagarna.

Friyta

 

Lokala logotyper

I vår bildbank finner du lokala och regionala logotyper

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap