headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Jag vill veta mer om er organisation, var vänder jag mig?

Roligt att du vill bli medlem!

Vi föreslår att du kontaktar vår Medlemssupport eller 08-406 17 00 som kan svara på frågor om aktuella sakfrågor vi driver, rapporter, remisser, medlemsförmåner, föreningar och vilka möjligheter till nätverk som finns inom Företagarna. Här hittar du alla våra olika Medlemskap. 

Du kan också kontakta den förening som finns på din ort för att få svar om vilka politiska frågor som Företagarna driver i din kommun och region samt aktuella nätverksträffar och aktiviteter. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap