headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse

Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse finansierar vidareutbildning av unga hantverkare. Företagarna utser två av fem styrelseledamöter i stiftelsen.

Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse delar ut stipendier för vidareutbildning av unga hantverkare. Den som söker stipendium ska redan ha en grundutbildning i sitt yrke jämförbar med kraven för gesällbrev. Sedan 1990 har stiftelsen delat ut 24 miljoner kronor. Närmare hälften av mottagarna har utbildat sig i utlandet.

Ett antal av Företagarnas lokala föreningar delar också ut stipendier. Stipendiefonderna har ett ursprung i Företagarna som hantverksorganisation.