För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse

Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse finansierar vidareutbildning av unga hantverkare. Företagarna utser två av fem styrelseledamöter i stiftelsen.

Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse delar ut stipendier för vidareutbildning av unga hantverkare. Den som söker stipendium ska redan ha en grundutbildning i sitt yrke jämförbar med kraven för gesällbrev. Sedan 1990 har stiftelsen delat ut 24 miljoner kronor. Närmare hälften av mottagarna har utbildat sig i utlandet.

Sista ansökningsdag för att söka stipendium för läsåret 2023/2024 är den 1 maj 2023.

Kriterier för ansökan

Ansökan

Fabrikör J.L. Eklund

J.L. Eklund föddes i Köping år 1858. Han utbildade sig till målare och var verksam som målarmästare i Stockholm under 1880-talet. Som företagare var han framgångsrik och 1887 bytte firman han jobbade i namn till J.L. Eklund och k:ni. Tids nog blev J.L. Eklund förmögen och köpte fastigheter i Stockholm. 1905 flyttar han in i den ståndsmässiga fastigheten Strandvägen 41 och börjar kalla sig före detta målarmästare och titulerades hädanefter fabrikör.

Fabrikör J.L. Eklund_rund.png

När han hade avvecklat målerirörelsen ägnade sig J.L. Eklund åt förvaltningen av sina fastigheter och sin förmögenhet, samt arbete i Stockholms Hantverksförenings styrelse. Hans hustru dör ung och ett andra äktenskap slutar i skilsmässa, så han förblir barnlös. Han beskrevs som  en man med mycket begränsat privat umgänge men som med själ och hjärta ägnade sig åt sina olika uppdrag och hantverksyrkenas väl och ve.

Stiftelsen

År 1939 bildas stiftelsen genom en donation motsvarande en miljon kronor som ska främja hantverksyrkena. Donationen bestod av två fastigheter på Strandvägen samt ett kontantbelopp. Tre år senare delas det första stipendiet ut och efter kriget, 1946, åker de första hantverksstipendiaterna utomlands för att förkovra sig med hjälp av medel från Eklunds.

J.L. Eklund dog 92 år gammal år 1950. Han testamenterade ytterligare en fastighet på Östermalm i Stockholm samt kontanta medel till ett sammanlagt värde av 300 000 kronor till stiftelsen.

Läs mer om stiftelsens historia på dess webbplats: Om stiftelsen.

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.