podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse

Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse finansierar vidareutbildning av unga hantverkare. Företagarna utser två av fem styrelseledamöter i stiftelsen.

Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse delar ut stipendier för vidareutbildning av unga hantverkare. Den som söker stipendium ska redan ha en grundutbildning i sitt yrke jämförbar med kraven för gesällbrev. Sedan 1990 har stiftelsen delat ut 24 miljoner kronor. Närmare hälften av mottagarna har utbildat sig i utlandet.

Ett antal av Företagarnas lokala föreningar delar också ut stipendier. Stipendiefonderna har ett ursprung i Företagarna som hantverksorganisation.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.