podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

FR2000 ekonomisk förening

FR2000 Verksamhetsledning är en standard som kan användas av alla typer av organisationer för att skapa ett integrerat ledningssystem med krav på kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetens.

Allt fler organisationer möter krav från kunder och andra intressenter att de ska ha ett certifierat kvalitets- och miljöledningssystem. Samtidigt finns det fler än kvalitet och miljö delar av verksamheten som behöver ordning och reda med hjälp av tydliga rutiner.

FR2000 Verksamhetsledning är en standard som kan användas av alla typer av organisationer för att skapa ett integrerat ledningssystem med krav på kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetens. Standarden är pedagogiskt flödesorienterad och speglar en orders väg genom organisationen, från offert till avslutad affär.
 
En heltäckande certifiering ger dig tillgång till fler kunder. Ett certifikat talar om för kunden  att du driver ett företag med ordning och reda. Och i upphandlingar är det oftast ett krav för att du ens ska få lämna en offert.
 
FR2000 är ett enkelt och rejält sätt att ge ditt företag en fullvärdig certifiering. Men det allra viktigaste är att du och dina medarbetare kommer att få mer gjort samtidigt som ni får nöjdare kunder. Välkommen att bekanta dig med FR2000.

 

Om oss

FR2000 är en ekonomisk förening där medlemsföretagen utser en styrelse, ett råd och en servicefunktion. Organisationens uppgift är att utveckla FR2000 och göra standarden attraktiv och tillgänglig för så många företag som möjligt och bidrar till att företagen blir långsiktigt lönsamma. Det yttersta målet är att de certifierade företagen därigenom utgör en väsentlig förstärkning av det svenska näringslivet.

www.fr2000.se

Se relaterat material:

Pressmeddelande–fr2000-2017.pdf

Verksamhetsledning FR 2000.pdf

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.