headphones newspaper video-player

Räkna ut hur förslaget om vinsttak slår mot ditt företag och lämna dina synpunkter till regeringen, innan den 24 februari!

Företagarna kommer skriva ett remissvar - det kan du också göra!

Regeringens utredare Ilmar Reepalu föreslår en kraftig begränsning av välfärdsföretagens rörelseresultat. För många innebär förslaget i praktiken ett vinstförbud.

Vad innebär förslaget för just ditt företag? Nedan får du hjälp att räkna ut detta. Har du synpunkter på förslaget, så skriv och berätta för regeringen innan den 24 feberuari 2017! Vi hjälper dig gärna att komma igång!

Välfärdsutredningen vill begränsa välfärdsföretagens maximala avkastning till sju procent plus statslåneräntan av företagets bokförda ”operativa kapital”.

  • Avkastning på bokfört operativt kapital är dock ett avkastningsmått som är relevant för kapitalintensiva bolag - inte för välfärdens tjänsteföretag som investerar i personal och därmed har små bokförda tillgångar.
  • Förslaget om vinsttak i relation till ett lågt bokfört operativt kapital ger en så låg rörelsemarginal för många företag som arbetar inom välfärden att det i praktiken innebär ett vinstförbud.
  • Välfärdsföretagens möjligheter att bygga upp ekonomiska buffertar blir minimalt vilket gör dem mycket sårbara. 
  • Det blir svårare för välfärdsföretagen att få banklån och locka till sig andra investerare, vilket ökar sårbarheten ytterligare. 
  • Det här är en principiell fråga. Det handlar om att stå upp för företagandets villkor. 

 

Hur kommer vinsttaket att påverka ditt företag? 

Räkna själv – här kan du mata in uppgifterna från ditt företags årsredovisning och få fram vilket rörelseresultat och vilken vinstutdelning som skulle tillåtas om förslaget om vinsttak skulle bli verklighet.

Skriv remissvar: Remissförfarandet är viktig en del i den svenska lagstiftningsprocessen. Regeringskansliet skickar utredningsförslag på remiss för att få in synpunkter på förslagen och vilka effekter som kan uppstå om de genomförs. Om du inte vill att vinsttaksförslaget i Reepalus välfärdsutredning ska bli verklighet har du nu möjlighet att bidra genom att sända in dina synpunkter i ett remissvar.

 

Vill du ha hjälp med ditt remissvar?

  • Här hittar du mallar för remissvar att utgå ifrån.
  • Kontakta remisshjalp@svarareepalu.nu så får du hjälp att räkna ut hur förslaget slår mot just ditt företag. Där kan du även få hjälp med ett förslag på hur du kan börja skriva ditt remissvar.

 

Skicka remissvaret: 

  • Alternativt kan du skicka det i pappersform till: Finansdepartementet, 103 33 Stockholm.

Glöm inte att skicka in ditt remissvar senast den 24 februari 2017.

 

Företagarna tillsammans med Svenska Vård, Svenskt Näringsliv, Vårdföretagarna, Friskolornas Riksförbund, Stockholms Handelskammare med flera näringslivsorganisationer står bakom initiativet www.SvaraReepalu.nu. Syftet är att få fler vård- och omsorgsföretagare att engagera sig och skicka in sina synpunkter till regeringen innan den 24 februari då remisstiden går ut.

 

Tveka inte att höra av dig till oss direkt - vi hjälper dig gärna!

Tack för att du engagerar dig! 

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD