headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Gör föräldraförsäkringen flexibel

Två av tre företagare är i dag inte föräldralediga med sina barn, med föräldrapenning.

För att fler företagare ska kunna ta ut föräldraledighet behöver föräldraförsäkringen bli mer flexibel.

Företagarnas socialförsäkringsexpert Erik Ageberg berättar hur.

 

 

Taggar