För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Minska regelbördan för företagare!

Företagarnas expert Erik Ageberg lyfter en fråga som berör de flesta företagare!

Byråkrati, regler och blanketter ska vara anpassade till företagen – inte tvärtom. Tyvärr ser verkligheten inte ut så idag. Vi ser till och med en utveckling som går i motsatt riktning.

I snitt ägnar företagare tio timmar i veckan på administration och efterlevnad av olika regelverk.

Företagens kostnader för att efterleva och administrera lagar och regler ökar dessutom med ca 1,2 miljarder kronor om året. Det är inte hållbart.

 Lagar och regler är viktiga för ett gott företagsklimat och förutsägbarhet. Men när de blir för många, inte går i takt i med tiden, eller är orimliga så bromsas företagens möjligheter att skapa jobb och välstånd.

På Företagarna arbetar vi för att det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag i Sverige. En avgörande del i det arbetet är att minska regelbördan för småföretagen. Så att de kan ägna tid åt det som de är bäst på – och inte massa onödig administration.

Läs mer och stöd Företagarnas arbete för ett bättre företagsklimat på foretagarna.se/valet2018

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.