podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

6 vägar till fler jobb i företag

Företagarnas expert på kompetensförsörjning Hanna Cederqvist berättar vad som bör göras för att matcha arbetstagare och företag!

Kompetensbristen är det största tillväxthindret för svenska småföretag. Hela åtta av tio företagare som vill rekrytera upplever att det är svårt att hitta rätt arbetskraft. 

Det har gått så långt att bristen på arbetskraft med rätt erfarenhet nu påverkar konjunkturen i negativ riktning. Det innebär att företagen slutar växa. När företag slutar växa så blir det färre jobb och lägre tillväxt.

Men för kompetensbristen finns inga enkla lösningar. 

  • Det behövs genomgripande strukturreformer som sänker trösklarna in på arbetsmarknaden för de som står långt ifrån.
  • Utbildningar behöver knytas närmare näringslivets behov.
  • Studenter och elever behöver rustas med de kompetenser som krävs i ett modernt arbetsliv.
  • En fungerande arbetskraftsinvandring där vi inte skickar ut kompetenta och efterfrågade medarbetare i svenska företag.
  • Arbetsförmedlingen behöver konkurrensutsättas av innovativa och kreativa aktörer, då de misslyckas med sitt matchningsuppdrag.
  • Kostnaderna för att anställa behöver sänkas och företagens regelbörda minska.

Så vill vi lösa kompetensbristens utmaningar. Läs mer och stöd Företagarnas arbete för ett bättre företagsklimat på foretagarna.se/valet2018

Kompetens

Företagarna tycker

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.