headphones newspaper video-player

Before Work: Brottsförebyggande arbete i Alingsås kommun

11 maj 2021, 08:00-08:45
Plats: Digitalt via Teams
Den 11 maj står Alingsås kommun, Polisen och Företagarna Alingsås som värd för Before Work. Temat denna gång är Brottsförebyggande arbete i Alingsås kommun.

Ett av kommunens övergripande mål är att Alingsås kommun ska vara en trygg och säker kommun. Kommunens mål sammanfaller med en av polisens viktigaste uppgifter, att förebygga brott. Därför pågår ett samarbete mellan kommunen, polisen och många andra aktörer i samhället - däribland företagen. Det är ett gemensamt mål att minska brottsligheten och öka allas trygghet.

 

Varmt välkommen till Before Work den 11 maj då Eija Suhonen, säkerhetschef i Alingsås kommun och Lotta Jofjord, kommunpolis, ger en bild av läget i Alingsås, pågående och planerat insatser inom både brottsförebyggande arbete men också inom samhällets krisberedskap och totalförsvar. Under mötet ser vi också fram emot att fånga upp era ideér och frågeställningar.

 

 

Tid: Tisdag den 11 maj kl. 8:00 – 8:45.

Plats: Digitalt via Teams, en länk skickas till deltagarna dagen innan mötet.

Anmäl dig senast den 7 maj!

 

 

Varmt välkommen
Styrelsen Företagarna Alingsås & Alingsås Kommun

Johan Lindahl
Ordförande
0708-70 35 62
johan@trifoliuminvest.se