headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Kurs i arbetsledarskap

31 mar-1 apr 2020, 08:30
Plats: Två Skyttlar, Öresjövägen 46, 511 92 Örby
Nu lanserar vi en starkt efterfrågad kurs hos våra medlemsföretag, nämligen en kurs i arbetsledarskap.

Intention;
Kursen vänder sig i första hand till medarbetare i arbetsledande funktion, i dagligt tal med titlar som arbetsledare, linjechefer, gruppchefer, teamleaders etc.

Kursen riktar in sig på kompetenser för att skapa harmoni, motivation och en vilja att dra åt samma håll.

Målet är att;

  • Öka din verktygslåda i ledarskap med dig själv och med andra
  • Få verktyg för framgångsrik kommunikation
  • Att analysera och handla utifrån den

Ur innehållet;

  • Möta och leda sig själv, möta och leda andra
  • Medvetenhet och kraften kring intentioner, ramar och värderingar
  • Medvetenhet kring våra beteenden
  • Jaget, laget och ledarskapet
  • Sorterad feedback
  • Coachande förhållningssätt
  • Välmående medarbetare i en sund kultur

Upplägg
Kursen består av två tillfällen, tre dagar totalt. Mellan kurstillfällena kommer en hemuppgift tilldelas.
Gång 1 läggs stor vikt vid att leda sig själv medan gång 2 är det mer fokus på att leda andra, gruppen och kulturen.

Pedagogiska ramar;
Dagarna bygger på träning och delaktighet. Upplägget varvas av miniföreläsning, övningar, diskussion, reflektion mm.

Tid och plats; 31/3-1/4 och 6/5 på Två Skyttlar Örby
Tidsramar; 8.30-17.00
Pris; 6500 kr (medlem), 8500 kr (icke medlem)
För internat tillkommer 995:- inkl. frukost (bokas direkt till Två Skyttlar)

Anmälan senast 13 mars. Begränsat antal platser!

Frågor;
Mathias Eriksson, 0706-88 99 02
Marita Skogum, 0709-423456

 

Kursledare;
Marita Skogum, kommunikolog
0709-423456
marita@skogum.se,
www.maritaskogum.se

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap