headphones newspaper video-player

Träffpunkt Mentorskap

16 sep 2019, 16:00-19:00
Plats: Thoresta herrgård i Bro
Önskar du en mentor eller vill du kanske vara mentor åt en företagare? Missa då inte Träffpunkt Mentorskap!

Träffpunkt Mentorskap – välkommen du som vill ha en mentor – om du är ny i din företagarroll eller nu vill ta nästa kliv och utveckla ditt företag. Välkommen också du som vill vara mentor åt en företagare. Vi informerar om mentorskap och ger tillfälle att knyta kontakter. Vi kommer att hålla till på Thoresta herrgård i Bro

Vi bjuder på inspirationsföreläsningen ”Bli en vinnare på Google” med Oskar Alm samt fika och macka.

Anmäl dig här

Är du medlem i Företagarna?
Så hanterar Företagarna Upplands-Bro Håbo dina personuppgifter 

Företagarna Upplands-Bro Håbos behandling av dina personuppgifter

Dina uppgifter samlas in för att Företagarna Upplands-Bro Håbo ska kunna hantera anmälan och ditt deltagande i eventet. Dina uppgifter kommer också att användas för marknadsföring av liknande event och medlemskap i Företagarna. Om du lämnat någon känslig personuppgift i rutan Övrigt ska du även skriva att du samtycker till behandling av den uppgiften.

De uppgifter som samlas in är namn, e-postadress, telnr, företag, organisationsnummer, ev. medlemskap i Företagarna och ev. önskan om mer information om medlemskap samt ev. övrigt/specialkost.

Behandlingen av personuppgifterna sker efter en intresseavvägning där Företagarnas behov av att hantera dina personuppgifter för kunna genomföra eventet och marknadsföra liknande event och medlemskap i Företagarna anses väga tyngre än ditt behov av personlig integritet för lämnade uppgifterna. Alla uppgifter raderas senast ett år efter eventets genomförande, men kan raderas tidigare. I den mån uppgifterna överförts till annat system, t.ex. Företagarnas medlemsregister, kommer de att behandlas i systemet så länge de behövs för det ändamål som är skäl till behandling i det systemet, t.ex. medlemskap i Företagarna.

Företagarna Upplands-Bro Håbo tar hjälp i sin hantering av anmälningar m.m. av Företagarna Stockholms län AB och Företagarna Sverige Service AB. Företagarna Upplands-Bro Håbo lämnar också ut uppgifterna till samarbetspartner för eventet. 

Vill du använda din rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen och invända mot behandlingen ska du kontakta personuppgiftsansvarig Företagarna Upplands-Bro Håbo. Du har även rätt att klaga på Företagarna Upplands-Bro Håbos behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig är Företagarna Upplands-Bro Håbo. Ni når föreningen på birgitta.dickson@kintore.se

Har du frågor gällande Företagarna Sveriges hantering av personuppgifter, vänligen kontakta Karin Berggren telnr 08 406 17 41

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD