headphones newspaper video-player
Magnus Johansson

Företagarnas Branschförbund: Seminarium för om Upphandling

Välkommen på upphandlingsseminarium med Företagarnas expert Magnus Johansson.

Magnus Johansson är Företagarnas expert inom offentlig upphandling och konkurrens. Aktuella frågor på hans område är att främja små- och medelstora företags medverkan i offentlig upphandling, att verka för en sund konkurrens på lika villkor, att verka för minskad regelbörda inom upphandlings- och konkurrenslagstiftningen. Magnus är utbildad jurist och kommer närmast från rollen som biträdande enhetschef inom upphandlingstillsyn på Konkurrensverket. Dessförinnan arbetade han på Förvaltningsrätten i Stockholm.

Seminariet arrangeras exklusivt för branschförbund anslutna till Företagarna och är kostnadsfritt.

Intresseanmälan

Vill du delta på träffen? Eller har du några frågor ni vill att vi fokuserar på eller goda exempel som ni har använt er av för att locka eller öka lojaliteten hos era medlemmar? 

Hör av er direkt till lina.skandevall@foretagarna.se eller mathias.mellgren@foretagarna.se