podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Hur kan gemensamt brottsförebyggande arbete leda till ökad affärsnytta för näringslivet?

9 dec 2022, 07:45
Plats: Ronnebysalen på Stadshuset
Välkommen till en frukostträff om brottsförebyggande arbete för näringslivet i Ronneby kommun.

BID tillsammans för Ronneby Fokusgrupp Trygghet samt Företagarna Ronneby bjuder in till aktivitet ”Hur kan gemensamt brottsförebyggande arbete leda till en ökad affärsnytta för näringslivet?”

Företagarnas rapport Brott mot företagare hittar du här; https://www.foretagarna.se/politik-paverkan/rapporter/2022/brott-mot-foretagare/

Vi ses i Ronnebysalen på Stadshuset fredagen den 9 december kl. 8-10 och därefter erbjuder vi en speciell programpunkt för fastighetsägare kl. 10-11 om belysning.

PROGRAM
07.45 Frukostfika och mingel
08.00 Välkommen och presentationsrunda
08.05 Hur ser det ut i Ronneby just nu?

Anna Johansson, kommunpolis Ronneby/Karlskrona ger oss en sammanfattning från senaste trygghetsmätningen.
08.25 Brott mot företag och lokalt brottsförebyggande arbete
Pontus Lindström Näringspolitisk expert på Företagarna i Stockholm inspirerar oss.
09.00 Bensträckare
09.05 Workshop: Hur kan gemensamt brottsförebyggande arbete leda till en ökad affärsnytta för näringslivet?
09.30 Summering och arbetet vidare
09.45 Näringslivschef Torbjörn Lind har ordet
09.55 Bensträckare
10.00 Bättre belysning för ökad trygghet, välmående och minskad energiförbrukning
Genom att planera ljuset med kunskap om dess faktiska effekter på oss människor kan vi utan någon eftergift uppnå bättre lösningar som bidrar till ökad trivsel, välmående och trygghet – samtidigt som kostnaderna minskas snarare än ökas.

Det låter kanske för bra för att vara sant men faktum är att belysningen ofta är en okänd guldgruva som väntar på att ge avkastning till fastighetens ägare. Jim Collin har under snart 25 års tid arbetat för att öka medvetandet kring ljusets magiska kraft och leder oss genom sin föreläsning från grundläggande kunskap kring ljus och människa till konkreta exempel på hur fastighetsägare kan agera för att sänka sina kostnader och öka värdet på sina fastigheter.

Som en extra bonus ges även handfasta råd kring hur den stundande utfasningen av lysröret kan hanteras för att undvika de värsta fallgroparna.

11.00 Tack för idag!

Anmäl dig här senast den 2 december.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.