podcast news play företagaren I media förmån faq

Lägre förmånsvärde bilar

Hur kan jag få ett lägre förmånsvärde på företagets bilar?

Om företagets bil körs mer än 100 mil årligen eller vid fler än 10 tillfällen privat ses det som en förmån som personen ska förmånsbeskattas för. För att visa hur många mil som körts privat respektive i tjänsten underlättar det om du har en körjournal som loggar alla resor.  På Skatteverkets hemsida finns det beskrivet hur en körjournal ska se ut. 

Mer än 3000 mil årligen

Förmånsvärdet minskar om du kör mer än 3 000 mil per år i tjänsten. Kör du mer än så kan arbetsgivaren minska ditt bilförmånsvärde med 25%. 

Förmånsvärde påverkas av hur mycket extrautrustning du har på bilen. I regel gäller att mer extrautrusning resulterar i ett högre förmånsvärde. Har du en bil som räknas som en miljöbil minskar istället förmånsvärdet. 
Beräkna förmånsvärdet här

Taxi, servicebil eller lätt lastbil?

Dessa typer av bilar är ofta anpassade för en specifik arbetsuppgift. Det gör även att förmånsvärdet kan justeras ner. För att detta ska vara möjligt behöver arbetsgivaren skicka in en ansökan till Skatteverket. Därefter fattar Skatteverket ett beslut som gäller för det aktuella året. 
Läs mer på skatteverket.se 

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.