podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Företagarnas uppmaning: "Anmäl alla brott din verksamhet utsätts för"

Publicerad 31 mar 2022
Brottslighet och otrygghet är faktorer som i allt högre utsträckning försvårar möjligheten att kunna bedriva näringsverksamhet i Sverige.

I Företagarnas nya rapport Brott mot företagare finner man att så mycket som 7 av 10 företagare inte anmäler de brott som de utsätts för. Tilltron till polisens förmåga att tillhandahålla trygghet är lägre än någonsin, och rekordfå företagare anmäler brotten eftersom de inte ser någon poäng med det, då det oftast inte leder till mycket mer än en nedlagd utredning. 

Det här gäller särskilt bland företagare verksamma på landsbygden. Var femte brottsutsatt företagare har övervägt att flytta eller lägga ner sitt företag på grund av kriminaliteten. 

- Det är alarmerande siffror, säger Företagarnas expert på brott mot företagare Pontus Lindström

7 av 10 företagare anmäler inte

I en intervju med P4 Gävleborg uppmanar Företagarnas regionchef Eva Cooper alla företagare att anmäla varje brott de utsätts för. 

- Det är otroligt olyckligt att det är så få som inte anmäler för det blir helt fel statistik och den är för tillfället helt sne i Sverige, säger hon.

Att inte polisanmäla de brott man utsätts för skapar en missvisande statistik då mörkertalet blir alldeles för stort. Konsekvenserna av detta leder i sin tur till en allmän uppfattning om att fler resurser inte är nödvändiga.

- När statistiken inte är korrekt så kommer man inte satsa de pengar som behövs för att vi ska ha kunna ha exempelvis fler poliser i yttre tjänst. Så vi uppmanar ständigt företagare att anmäla även om det känns hopplöst, säger Eva Cooper. 

Missvisande statistik utmynnar i färra resurser 

Pontus Rund.jpg

Lag och ordning är numera en av de viktigaste frågorna för Sveriges företagare. Det finns 500 000 företagare i Sverige, och därmed 500 000 företagarröster i valet den 11 september. Det finns mycket att vinna för de partier som på riktigt kan hitta lösningar för att minska brottsvågen. Att hävda att problemen är överdrivna är dock, med högsta sannolikhet, ingen valvinnare, menar Pontus Lindström:

- För att brottsutsatta företagare ska få tillbaka förtroendet för Sverige som rättsstat och börja anmäla brotten till polisen kommer det krävas en tydlig nolltolerans mot all form av vardagsbrottslighet – samtidigt som den grövsta gängkriminaliteten fortsätter att bekämpas med kraft.

Fler nyheter från Företagarna