podcast news play företagaren I media förmån faq

Sex satsningar för att knäcka kriminaliteten mot företagare

Brottsligheten slår mot företagsklimatet. Sveriges företagare måste kunna känna sig trygga och skyddas från kriminalitet, både som näringsidkare och medborgare.
Publicerad 17 okt 2019

Enligt Företagarnas undersökningar har var tredje företag blivit utsatt för någon form av brott de senaste fem åren. Inbrott och stölder hör till de vanligaste brotten. Endast var tredje företagare i storstäder upplever att polisens närvaro är tillräcklig för att skapa trygghet. På landsbygden endast var fjärde.

Brott mot företag är ett problem som skapar både otrygghet och oro över hela Sverige, samtidigt som ekonomin och service blir lidande. Nu kräver vi handling. Här är sex förslag som vi vill se för att bekämpa brott mot företagare.

1. Tillträdesförbud till affärslokaler

I dag är det möjligt att porta personer som begår upprepade kriminella handlingar från idrottsarrangemang. Samma tillträdesförbud bör gälla för olika typer av affärslokaler, till exempel butiker och restauranger.

2. Skärp straffen för att komma åt stöldligor

Straffen för flera stölder respektive häleri som utgör ett led i ett systematiskt tillvägagångssätt bör skärpas. Även försök, förberedelse och stämpling till häleri bör kriminaliseras. Se över straffrabatter för dem som straffas för många brott.

3. Ge tullen ökade befogenheter och resurser

Många brott som drabbar företag, framförallt inbrott och stölder, begås av internationella stöldligor. Tullen behöver ges befogenhet att agera mot tillgreppsbrott genom att hålla kvar och beslagta misstänkt stöldgods. Utförsel av stöldgods behöver även klassificeras som ett smugglingsbrott.

4. Renodla polisens arbete

Polismyndighetens uppdrag bör i högre utsträckning koncentreras på huvuduppgiften att upprätthålla lag och ordning samt bekämpa brottslighet. Andra aktörer kan ha ansvar för t ex hittegodshantering, bortsprungna djur och persontransporter.

5. Bygg ut Polismyndigheten över hela landet

Satsningen på polisen bör ske över hela landet med fler synliga poliser på gator och torg. Varje kommun bör ha en polisiär trygghetskontakt med kännedom om det lokala näringslivet.

6. Underlätta för ordningsvakter i kommunerna

Det behöver bli möjligt för kommuner att ansöka om närvaro av ordningsvakter i hela eller större delar av en kommun. I dag måste kommuner göra en paragraf 3-ansökan för varje specifikt område, enligt Lagen om ordningsvakter (LOV) från 1980. Det leder till stor byråkrati för kommunerna.

Utöver de här listade förslagen är ett brottsförebyggande arbete med ökade sociala insatser såväl lokalt som nationellt grundläggande för att motverka kriminaliteten i samhället.

Läs även debattartikeln Fler poliser och skärpta straff för en tryggare handel i Göteborgs-Posten

Fler nyheter från Företagarna

Ovärdigt pensionsdrama

Företagarna oroas över att partierna ägnar sig åt en budstrid som äventyrar hela pensionssystemet, i stället för att agera långsiktigt och principfast.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden

Krönikor från våra politiska experter

Möt tre av Sveriges 500 000 jobbskapare

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.