podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Nej till försäkringar för att kunna bryta mot upphandlingslagar

Publicerad 30 jun 2023
Finansinspektionen stoppar försäkringar mot upphandlingsskadeavgifter. Företagarna har varit pådrivande för att få bort dem.

På torsdagen meddelade Finansinspektionen att det inte är förenligt med god försäkringsstandard att tillhandahålla försäkringar mot böter eller administrativa sanktionsavgifter.

Magnus Johansson rund.png

– Det är jättebra att Finansinspektionen sätter ned foten. Ingen ska kunna runda konsekvenserna av att strunta i upphandlingslagstiftningen, säger Magnus Johansson, Företagarnas expert inom offentlig upphandling och konkurrens.

Skydd mot sanktionsavgifter

Bakgrunden till det rättsliga ställningstagandet är kritik från bland annat Företagarna mot att kommuner och andra upphandlande myndigheter tecknar försäkringar som skyddar dem mot sanktionsavgifter om de bryter mot upphandlingsreglerna.

– Poängen med sanktioner mot överträdelser av upphandlingslagstiftningen är att motverka korruption, jäv och andra oegentligheter. Det är stötande att det finns försäkringar mot sådana sanktioner, säger Magnus Johansson.

Stötande att kommuner undergräver upphandlingsreglerna.

Korruption och svågerpolitik 

Konkurrensverket ansöker i domstol om att en upphandlande organisation ska betala upphandlingsskadeavgift. Det handlar om ett fyrtiotal ärenden per år. Inte sällan handlar det om misstankar om korruption och svågerpolitik.

– Vi vill att både leverantörer och skattebetalare ska kunna vara säkra på att det är rent spel när det offentliga köper in varor, tjänster och byggentreprenader. Då ska det inte finnas försäkringar mot böter eller administrativa sanktionsavgifter med i ekvationen, säger Magnus Johansson.

Sanktioner ska svida, inte gå att glida förbi

I sitt rättsliga ställningstagande skriver Finansinspektionen att försäkringar mot böter och administrativa sanktionsavgifter bidrar till en minskad motivation att följa lagar och andra regler, eftersom de undanröjer de rättsliga konsekvenserna av överträdelserna. Sådana försäkringar motverkar enligt Finansinspektionen syftet med böter och sanktionsavgifter.

Upphandlingsskolan, för dig som vill vinna fler affärer med det offentliga.

Fler nyheter från Företagarna