podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Stötande att kommuner undergräver upphandlingsreglerna

Publicerad 22 jun 2022
Trenden bland upphandlande myndigheter att teckna försäkringar som skyddar dem mot sanktionsavgifter om de bryter mot upphandlingsreglerna är stötande, skriver Företagarna i Dagens samhälle.

Kommuner och andra upphandlande myndigheter har börjat teckna försäkringar som skyddar dem mot sanktionsavgifter om de bryter mot upphandlingsreglerna. Sådana försäkringslösningar skadar respekten för den offentliga upphandlingen och behöver tas bort. Det skriver Företagarnas expert på offentlig upphandling och konkurrens, Magnus Johansson i en debattartikel i Dagens Samhälle tillsammans med Ulrica Dyrke, Almega och Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringsliv.Magnus Johansson rund.png

Upphandlingslagstiftningens regelverk ska värna om leverantörers och medborgares intressen av sunda inköpsförfaranden och god hantering av skattemedel. Omvänt, den ska motverka korruption, jäv och andra oegentligheter. Om en upphandlande organisation bryter mot regelverket kan Konkurrensverket ansöka i domstol om att den ska betala en kännbar upphandlingsskadeavgift.

Tar udden av lagstiftningen 

Konkurrensverket processar årligen omkring 40 ärenden om upphandlingsskadeavgift och inte sällan handlar det om misstankar om korruption och svågerpolitik, skriver debattörerna i artikeln i Dagens Samhälle.

I ett aktuellt fall ådömdes Bodens kommun av Förvaltningsrätten i Luleå en upphandlingsskadeavgift om sju miljoner kronor. Men eftersom en försäkring täckte merparten behövde kommunen bara betala 150 000 kronor.

Urholkar Sveriges åtaganden 

Det är stötande att se att vissa kommuner tecknar försäkringar som skyddar mot upphandlingsskadeavgift, skriver debattörerna. De pekar på att försäkringarna urholkar Sveriges åtaganden enligt EU:s rättsmedelsdirektiv avseende offentlig upphandling, är tveksamt i ljuset av 6 kapitlet 1 paragrafen i försäkringsavtalslagen som anger att ersättning får lämnas såvitt avser lagliga intressen, samt att man kan ifrågasätta om försäkringarna är förenliga med ”god försäkringssed”.

Läs mer i Företagarnas valplattform

Den offentliga affären måste göras mer tillgänglig och attraktiv för små och medelstora företag. Små och medelstora företag ska känna att offentliga kontrakt kan vara en del av deras affärsidé och strategi och på det sättet få möjlighet att nå tillväxt.

Läs Företagarnas förslag om bättre offentlig upphandling i Valplattformen:

Valplattformens förslag om offfentlig upphandling.

Fler nyheter från Företagarna