podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Konjunktur Antalet konkurser i Västerås har passerat pandemins rekordnivåer

Publicerad 6 apr 2023
Antalet företag som gått i konkurs i Västerås det senaste året fortsatte upp i februari och passerade rekordnivån från pandemiåret 2020. Företagarna efterlyser åtgärder för ett bättre lokalt företagsklimat.
Källor: Infostat/SCB/Tillväxtanalys

Statistik från myndigheten Tillväxtanalys visar att antalet Västeråsföretag som gått i konkurs de senaste 12 månaderna uppgick till 99 i februari. Det är en ökning med 38 procent sedan februari 2022, och högre än den tidigare rekordnivån 97 från april och september 2020. Thomas Gislerud som är vice ordförande i Företagarna Västerås och driver företag inom partihandelsbranschen beskriver för SVT Västmanland att den stora osäkerheten är svår för många företag.

- Att vi inte har någon framförhållning är en oro. Plötsligt kommer det extrakostnader från våra leverantörer för att de haft höga elpriser i Italien som vi inte kan skicka vidare till våra kunder. Pandemin var också väldigt tuff, men då fanns åtminstone viss framförhållning gällande stöd och liknande, men nu är man mer utlämnad till sig själv, berättar han.

Antalet konkurser ökade i snabb takt i hela landet under hösten och vintern. Mätt i antal konkurser är byggindustri den bransch som varit hårdast drabbad de senaste 12 månaderna, följt av detaljhandel samt företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Västerås är en av kommunerna där konkurserna ökat mer och snabbare än i riket.

Thomas Byström som är regionchef för Företagarna Västmanland hoppas att offentliga aktörer nu ska värna sitt lokala näringsliv på samma sätt som många privatpersoner under pandemin såg till att handla lokalt och stötta lokala företag.

- Inflationen och räntorna slår ju hårt även mot hushållen, så de har inte längre samma ekonomiska utrymme för att stötta sina lokala företagare som under pandemin. Men behoven i offentlig sektor är relativt konstanta, så här finns utrymme att stötta den lokala marknaden genom exempelvis mindre upphandlingar eller direktupphandlingar, menar han.

Företagarna menar att i kärva ekonomiska tider behövs varje jobb och varje jobbskapare mer än någonsin. Enligt Byström borde därför generella åtgärder för ett bättre företagsklimat nu prioriteras upp på den politiska dagordningen på både lokal, regional och nationell nivå.

- Regelförenklingar som frigör tid för företagare att lägga på sin kärnverksamhet är jätteviktigt i det här läget. Utbildningssatsningar som gör att de företag som fortfarande har utrymme att anställa hittar den kompetens de behöver är en annan viktig insats för att värna företagen och trygga jobben, säger Thomas Byström.

Fler nyheter från Företagarna