podcast news play företagaren I media förmån

”Strandskyddet är skevt”

Obalanserna i strandskyddet borde rättas till så att regelverket inte hindrar utveckling, menar ägaren av strandkrogen SuderSannas på Fårö.
Publicerad 8 jun 2021
Foto: SuderSannas.

Trots att Sveriges stränder längs alla vatten utgör en sträcka lika lång som tio varv runt jorden är det mycket svårt att få tillstånd att bygga strandnära. Strandskyddet blir i många fall ett direkt hinder för utveckling. Dessutom är tillämpningen oförutsägbar.

Per Svedjer har egen erfarenhet av att brottas med strandskyddsreglerna. Han driver SuderSannas grill & bar på Fårö.

− Det blir fel när man ställer naturvärden mot en verksamhet som vår. Jag är ju också för att bevara naturvärden, men lagstiftningen måste kunna se till helheten i stället för att vara så skev, säger han.

Rep och paragrafer

Företagarna Nyheter har i en serie artiklar under våren berättat om hur Länsstyrelsen på Gotland plötsligt ansåg att strandkrogen – som funnits i många år – bröt mot strandskyddsreglerna. Verksamheten ansågs inkräkta på allmänhetens tillträde till stranden, eftersom ett mindre område runt restaurangbodarna på den flera kilometer långa stranden avgränsades med ett rep. Utan avgränsad yta kan dock inte restaurangen ha alkoholservering och bedriva sin verksamhet.

Efter många turer och tvära kast blev det till sist möjligt för SuderSannas grill & bar att fortsätta. Årets säsong har just inletts. Det hängde dock på ett hår, sedan en liten miljöförening på Västkusten i sista stund överklagade Länsstyrelsen beslut om att bevilja dispens. Sedermera drogs överklagan till Mark- och miljödomstolen tillbaka och ärendet kunde avskrivas.

− Jag tycker att det borde ställas högre krav på överklaganden. Jag förstår om Naturvårdsverket har synpunkter, men att några personer i en annan del av landet – en slags facebookgrupp – ska kunna säga stopp känns konstigt, säger Per Svedjer.

Service och stuprör

I en debattartikel i Dagens Industri skriver Företagarna tillsammans med Sveriges kommuner och regioner, Lantbrukarnas riksförbund och Fastighetsägarna Sverige att strandskyddet kan försvåra för friluftslivet och allmänhetens tillgång till stränder. Det håller Per Svedjer med om.

− Den här stranden är en hot spot med tusentals personer på sommaren. Vi tillhandahåller service till allmänheten som soptunnor, toaletter och vi håller efter här. Det är ju positivt för alla, säger han.

Enligt Per Svedjer är det svårt för Länsstyrelsen att göra en helhetsbedömning. I strandkrogens fall ansåg vare sig naturvårdshandläggaren som var föredragande i ärendet eller länsjuristen att dispens skulle ges. Det var till slut länsrådet som fattade beslut om att bevilja dispens.

− Det borde gå att ha mer balans i beredningen av ärenden än vad som tycks vara möjligt i dag, säger han.

Dessutom anser Per Svedjer att det är svårt som småföretagare att veta vad som gäller eftersom olika myndigheter inte pratar med varandra.

− Om man får bygglov tror man ju att det är okej, inte att en annan myndighet sedan ska underkänna hela upplägget utifrån ett annat regelverk, säger han.  

Fler nyheter från Företagarna

Styr upp Arbetsförmedlingen

Regeringen måste styra upp Arbetsförmedlingen vars ledning tycks vilja göra allt utom att arbeta med sitt kärnuppdrag, skriver Företagarna i Expressen.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.