headphones newspaper video-player

Strandskyddet behöver göras om

Strandskyddet i sin nuvarande form hindrar samhällsutveckling, särskilt på landsbygden, skriver Företagarna i en debattartikel.
Publicerad 5 jun 2021
Foto: Shutterstock.com

Företagarna vill att miljöbalkens strandskyddsbestämmelser ska göras om eftersom dagens lagstiftning är snårig och oförutsägbar. Den tillämpas många gånger på ett orimligt sätt för såväl kommuner som näringsliv.

I en debattartikel i Dagens Industri skriver Företagarnas vd Günther Mårder tillsammans med företrädare för Sveriges Kommuner och Regioner, Lantbrukarnas Riksförbund och Fastighetsägarna Sverige att strandskyddet har blivit ett hinder för samhällsutvecklingen. Det är helt enkelt inte rimligt att Sveriges cirka 42 000 mil stränder längs kust och sjöar ska omfattas av ett generellt byggförbud.

”Strandskyddet lägger dessutom stor makt hos länsstyrelserna vars tillämpning av regelverket många gånger är alltför långtgående och godtycklig. Till exempel har flera länsstyrelser utvidgat strandskyddet att gälla 300 meter från strandkanten istället för 100 meter – utan att tydligt motivera varför och utan hänsyn till hur det ser ut på platsen.”, skriver de i debattartikeln.

I januariavtalets 23:e punkt enades Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna om att det ska vara betydligt enklare att bygga strandnära. Förutsättningarna för det har utretts i utredningen Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd.  Men som framgår av Företagarnas remissyttrande skulle de föreslagna förändringarna inte i nämnvärd mening göra det lättare att bygga på fastigheter i strandnära lägen på landsbygden.

I debattartikeln konstaterar Företagarna och de övriga undertecknarna att de förslag som lagts fram hittills inte är tillräckliga: ”Ska strandskyddet förändras i grunden, då måste det också ifrågasättas i grunden.”

Fler nyheter från Företagarna

Äntligen goda nyheter

På torsdagsmorgonen gästade Företagarnas vd Günther Mårder TV 4:s Nyhetsmorgon för att prata om årets Småföretagsbarometer.

Unik inblick i kommunernas inköp

Företagarna presenterar nu omfattande data över kommunala inköp som gör det möjligt att se i vilken omfattning kommunala inköp görs från lokala företag samt småföretag.

”Strandskyddet är skevt”

Obalanserna i strandskyddet borde rättas till så att regelverket inte hindrar utveckling, menar ägaren av strandkrogen SuderSannas på Fårö.

Stoppa nedmonteringen av posttjänsterna

För att kunna bedriva företag i hela landet krävs fungerande infrastruktur i form av bl a postservice. Nermonteringen försvårar för företagande, visar Företagarnas nya rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor