headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Marknadsför hållbarhet på rätt sätt

24 jun 2019
När allt fler företag satsar på hållbarhet är trovärdigheten viktig. Företagarna erbjuder hjälp.

Ekonomiekot rapporterar att Reklamombudsmannen bedömer att den kommer att få fler ärenden på sitt bord om företag som marknadsför sig vilseledande i miljö- och klimatfrågor. I år har hittills tre ärenden prövats och fällts. Enligt reklamombudsmannen Elisabeth Trotzig som intervjuas i inslaget ställs det väldigt höga krav på kvalificerad kunskap när man gör miljöpåståenden eftersom det kan vara svårt för konsumenter att värdera dem.

När allt fler företag prioriterar hållbarhet som en del av sitt erbjudande är det inte konstigt att ärendena hos Reklamombudsmannen ökar. Men det finns hjälp att få. Rapporten Hållbarhet som konkurrensfördel – småföretagen ställer om, som Företagarna tagit fram i samarbete med hållbarhetsbyrån Beyond Intent och Fossilfritt Sverige visar att små företag generellt ser många positiva effekter av sitt hållbarhetsarbete: det stärker relationen till kunder, skapar nöjda medarbetare och gynnar marknadsföringen. Därmed inte sagt att det är enkelt.

− Vi kan se en kunskapslucka hos många mindre företag. Denna bedömning bekräftas även av att det är just vägledning, utbildning och hjälp med att hitta rätt verktyg för att kunna utforma strategier eller policys som företagen efterfrågar, säger Philip Thunborg som arbetar med hållbarhetsfrågor på Företagarna.

Hållbarhetsportalen hjälper dig på traven

Om företagen har en tydligare bild över vilka av verksamhetens insatser som bidrar till hållbarhet, och på vilket sätt, skulle det bli lättare för dem att både följa upp och externt kommunicera sitt hållbarhetsarbete.

− Genom att ha kännedom om vilka insatser som är mest relevanta för det egna företaget ökar möjligheterna till ett effektivt och lönsamt hållbarhetsarbete, säger Philip Thunborg.

För att underlätta för mindre företag att arbeta med hållbarhet finns Företagarnas Hållbarhetsportalen som innehåller test, guider, fakta och verktyg för ditt företag.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap