podcast news play företagaren I media förmån

Nu får det vara slut på sjunkande resultat

När Svenskt Näringsliv redovisar årets enkätundersökning om kommunernas företagsklimat så får Heby kommun betyget godtagbart (3,0). Det finns flera delar som företagarna tycker är godtagbara men också en hel del som de tycker kan bli bättre. Det sammanlagda betyget sjunker för tredje året i rad och nu är botten nådd säger kommunens företrädare kommunalråd Marie Wilén (C) och kommundirektör Emma Burstedt samt Företagarnas ordförande Charlotte Wall.
Publicerad 3 jun 2021

– Nu får det vara slut på sjunkande resultat. Det ska inte vara så här. En kommun där det händer så mycket bra och som har så hög utvecklingspotential ska inte behöva hamna så lågt när det handlar om företagsklimatet. Nu måste vi kroka arm med Företagarna och övriga näringslivet och förändra detta, säger Emma Burstedt, kommundirektör.

Det är främst fler bostäder i kommunen, snabbare handläggning av kommunala ärenden, ökad förståelse och bättre dialog som företagen efterlyser för ett bättre företagsklimat.
En förbättring har skett inom områdena påverkan av brottslighet, allmänhetens attityder, mobilnät och bredband, företagens engagemang för ett bättre företagsklimat och kommunpolitikers attityder. Förbättrat betyg får också information till företagen och tillgång till kompetens.

Tillsammans!

Marie Wilén, Emma Burstedt och Charlotte Wall tittar nu på hur vi tillsammans ska jobba för att utveckla och stärka företagsklimatet. Den allra viktigaste komponenten är samarbete.

– Vi måste lyfta oss tillsammans. Heby kommun som organisation kan inte fixa det här själva. Vi måste tillsammans med Företagarna och andra näringslivsrepresentanter titta på vad som krävs för ett bättre företagsklimat. Tillsammans är en avgörande framgångsfaktor. Jag vill också betona att vi ska förbättra företagsklimatet för vår egen skull. Förbättrat företagsklimat innebär fler jobb och fler arbetade timmar. Det ger mer skatteintäkter som vi kan använda till förskola, skola, äldreomsorg, fritidsverksamhet och att växa hållbart med ännu fler företag och invånare, säger Marie Wilén (C), kommunalråd.

Ta vara på Hebyandan

Företagarnas ordförande Charlotte Wall menar att vi nu måste ta vara på den Hebyanda som finns när kommunens alla duktiga företagare och kommunen samverkar och hjälps åt.

– Pandemiåret har lärt oss mycket, må vara till ett högt pris. Låt oss ta vara på den Hebyanda som vi sett, då näringslivet gick samman och hjälpte kommunen med  exempelvis skyddsutrustning och annat som gjorde att vi klarade äldreomsorgen relativt bra. Låt oss sluta gnälla och se allt positivt som händer och tala om det. Positivitet ger ringar på vattnet, framgång föder framgång. Företagarnas medlemmar i Heby kommun vill arbeta för att näringsklimatet i kommunen blir bland de 100 bästa i landet. Tillsammans skapar vi en Hebyanda som kommer att bli vida känt,  säger Charlotte Wall.  

Inte en tappad placering till

Resultatet av enkäten kommer att analyseras både internt i kommunen och tillsammans med organisationen Företagarna och Svenskt näringsliv. Till hösten planeras för så kallade walk and talk-träffar där tjänstepersoner och förtroendevalda på ett enkelt sätt träffar företagare och andra representanter för näringslivet genom promenader.

– Här får vi chansen till en bättre och närmare dialog. Vi vet att det finns så mycket vilja, entreprenörskap och goda idéer i alla led. Nu måste vi sammanföra dessa och vända trenden. Inte en tappad placering till! Alla goda krafter ska göra Heby kommun till en vinnare när det gäller företagsklimat. Nu vänder vi detta, säger Emma Burstedt.

Snittbetyget för hela Uppsala län är 3,2. Heby får betyg 3,0. Bäst går det för Älvkarleby som får betyg 3,8 och sämst placerar sig Uppsala på 2,9 och Östhammar på 2,7.

Fler nyheter från Företagarna

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.