podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Mer optimistiskt bland småföretagen i Västra Götalands län

Publicerad 15 jun 2022
Efter fem års vikande trend i Västra Götalands småföretagskonjunktur har det nu vänt uppåt. Både nyanställningarna och efterfrågan på småföretagens varor och tjänster ökar. Inför det kommande året är länets småföretag fortsatt optimistiska. Det visar Småföretagsbarometern, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Konjunkturen bland landets småföretag har stärkts rejält under de senaste tolv månaderna och konjunkturindikatorn för hela Sverige är nu åter på en positiv nivå, så även i Västra Götalands län vars nettotal gått upp från -15 i fjol till 59 i år (rikssnitt 57). Samtidigt är det stora skillnader inom länet där Göteborg har högst nettotal medan Skaraborg har det lägsta. Inför det kommande året tror man på en fortsatt ökning till nettotalet 82 vilket är klart över snittet för hela Sverige (77).

Småföretagen har återhämtat sig ordentligt efter pandemin och lyft från fjolårets historiskt låga nivå upp mot vad man förväntade sig för ett år sedan. Detta visar återigen att uthålligheten och kraften i de mindre företagen är landets tillväxtmotor. Ge den motorn rätt bränsle i form av bra förutsättningar så kommer den spinna vidare mot nya höjder, säger Mikael Erlandson, regionchef på Företagarna Västra Götaland.

Fler vill nyanställa och både efterfrågan och omsättning ökar
Bakom uppgången finns en återhämtad tillväxttakt i både sysselsättning, omsättning och orderingång. 16 procent av företagen har anställt fler medarbetare medan 8 procent har minskat personalstyrkan, hälften av länets företag har ökat sin omsättning och 43 procent har en ökad efterfrågan medan orderingången minskat hos 19 procent. Prognosen för alla tre områdena är en fortsatt tillväxt.

Samtidigt har 41 procent av länets företag tvingats tacka nej till order det senaste året, en ökning från 33 procent i fjol, samma nivå som rikssnittet. Främsta anledningen är att de redan har mer att göra än vad de hinner med, vilket 47 procent svarat, samma andel som i fjol.

Förbättrad lönsamhetstillväxt och nästan 8 av 10 flaggar för prishöjningar
Efter fjolårets minskade tillväxttakt i företagens lönsamhet tog den åter fart i år igen och är nu på en positiv nivå, 2 i år jämfört med -4 i fjol, vilket är strax under rikssnittet på 3. Dock infriades inte fjolårets höga prognos om ett nettotal på 30, sannolikt en effekt av högre kostnader bland annat till följd av det oroliga världsläget. Ett sätt att möta detta är att höja priserna vilket 77 procent av länets företag planerar för, i fjol gav 38 procent samma svar.

Trots utmaningar vill nio av tio företag växa men det finns hinder, främst att hitta rätt medarbetare, vilket 36 procent av företagen svarat. Näst vanligast och kraftigt ökande tillväxthinder är politisk oförutsägbarhet, 11 procent av företagen gav det svaret i år jämfört med 5 procent i fjol. Bakgrunden är sannolikt en kombination av oron i omvärlden och svensk energipolitik som båda bland annat fortsatt driva upp el- och drivmedelspriserna.

För mer information:
Mikael Erlandson, Regionchef Företagarna Västra Götaland
0707-75 84 00
Me@foretagarna.se

Ladda ner Småföretagsbarometern för Västra Götaland här

Småföretagsbarometern har genomförts sedan 1985 och är Sveriges största och äldsta undersökning om småföretagarnas uppfattning och förväntningar om konjunkturen. Undersökningen omfattar cirka
4 000 företag inom det privata näringslivet med 1–49 anställda. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå. Intervjuerna har gjorts i samarbete med Novus. Småföretagsbarometern publiceras en gång om året.

Figur över sammanlagd konjunkturindikator; sysselsättning, orderingång och omsättning (nettotal) i Västra Götalands län och riket 1995–2022

Sammanlagd konjunkturindikator; sysselsättning, orderingång och omsättning (nettotal) i Västra Götalands fyra regioner 2008–2022

Fler nyheter från Företagarna