headphones newspaper video-player

Kom igång med ditt ägarskifte

Vem kommer att ta över ditt företag när du själv inte vill driva det längre? Börja i tid - ett ägarskifte inom familjen eller till extern part tar ofta flera år i förberedelse och genomförande.

Närmare 20 % av alla företagare i Sverige är över 65 år och har ett skifte framför sig. Under 2018 och 2019 genomför Företagarna och Svenskt Näringsliv träffar i hela Västra Götaland med tema ägar- och generationsskifte för att få fler företag att gå från tanke till handling. Deltagarna på träffarna får möta experter, rådgivare och lyssna till andra företagare som genomfört ett skifte inom familj eller sålt till extern part.

Tips inför ditt ägarskifte

Börja i tid!
Att generationsväxla och sälja ett företag tar längre tid än vad man tror. Om du ska skifta inom familjen så se till att involvera alla i familjen. Skiftet kommer att beröra alla och det är vanligt att det finns synpunkter från familjemedlemmar som inte ska ta över.

Ta råd
Ta råd från så många som du kan t ex andra företagare som genomfört ett skifte, revisorer, jurister, skattekonsulter, företagsmäklare, generationsväxlingskonsulter och andra aktörer som t ex Almi eller Connect Väst.

Ordning och reda
Ha alla papper iordning inför en försäljning. Se till att avtal med leverantörer, försäkringar, övriga avtal och kontrakt framåt finns. Ditt företag blir mer attraktivt om det finns säkrade inkomster framåt.


Kompetenssäkra företaget
Se till att rätt kompetens och kunnighet finns (kvar) i företaget. Det ökar värdet på ditt företag.

Skriv avtal och dokumentera allt
Dokumentera allt för att inget ska falla mellan stolarna eller skapa oreda senare i processen. Muntliga överenskommelser tolkas olika och vi har alla olika bra minne. Det visar på ömsesidig respekt att ha tydliga avtal som reglerar vad som gäller vid olika typer av händelser och oenighet - och en vilja att arbeta långsiktigt. Detta är extra viktigt om skifte sker inom familjen eller till någon du känner väl.

Gör en plan för vad du vill göra efter försäljningen
Vad händer med dig? Är du redo att släppa taget? Ha en plan för vad du ska göra när företaget är sålt. Det kommer att vara en stor omställning att ha mycket tid att förfoga över och gå från oumbärlig till umbärlig. Ska du vara fortsatt aktiv i företaget? I så fall hur, hur mycket och hur länge. Skriv avtal med nya ägaren.

 Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD