headphones newspaper video-player
Stephanie Brodeur Flink, grundare och VD Flinks Fastighetsförmedling, Bengtsfors

"Familjeveckan" gynnar inte småföretagen

I slutskedet av valrörelsen lägger Socialdemokraterna fram ett förslag om en så kallad "familjevecka", en utökning av föräldraförsäkringen. Men vad innebär förslaget för små företagare? Stephanie Brodeur Flink, framgångsrik fastighetsmäklare i Bengtsfors, menar att detta inte gynnar företag som skapar jobben och särskilt inte företagare som också är föräldrar.

Ett öppet brev till Magdalena Andersson (S) och Mikael Damberg (S)

Jag är 37 år. Kvinna. Högutbildad. Småbarnsmamma. Skattebetalare. Väljare. Företagare. När vår dotter föddes för sju år sen, bestämde jag och min man att flytta hem till familjen. Vi bosatte oss i en glesbefolkad ort på landsbygden i Sverige. Där startade jag och min man var sitt företag. Det har varit kämpigt och stressigt, men det har gått bra. Jag var ensam i början och jobbade långt över 40 timmar i veckan. Det gör jag än idag.

År 2014 föddes vårt andra barn. I Sverige finns det föräldraledighet att tillgå, men det är en förmån som bara fungerar för anställda i verkligheten. En egen företagare har inte råd att lämna sitt företag under en längre tid. Min son föddes den 14 juni och jag tog ledigt till midsommar samma år. Sedan var det bara att återgå till jobbet för att företaget skulle kunna ha en framtid. Min lilla son följde med till jobbet under nästan ett års tid. Det var tufft, men vi fick det att fungera och företaget blev så pass framgångsrikt att jag har kunnat anställa flera personer. Idag sysselsätter jag två andra personer på heltid, utöver mig själv.

I Sverige har småföretagen svarat för 4 av 5 nya jobb sedan 1990. Fler personer arbetar där än i någon annan kategori av företag eller organisation. En politik som syftar till högre sysselsättning, tillväxt och utbyggd välfärd måste därför inkludera och uppmuntra till jobb- och värdeskapande i småföretag.

Enligt de nya reglerna för föräldradagar går det bara att spara 96 dagar från barnets fyraårsdag. Som egenföretagare hann vi inte ta ut alla dagar till sonens 4-årsdag och på så viss tappade vi många möjliga föräldradagar. Det är verkligheten när man driver eget företag.

Socialdemokraterna vill införa en ”familjevecka”, en sjätte semestervecka. Jag undrar nu hur detta skulle fungera och vem som ska betala för det? Mina anställda får naturligtvis alla semesterdagar och förmåner i enlighet med svensk arbetsrätt. Det får dock inte jag som egen företagare. Det fungerar inte för mig att ta ut fyra sammanhängande semesterveckor under sommaren utan jag tar sporadiska veckor här och där när det fungerar för företaget. Barnen får vara på förskola och fritids under stora delar av skolloven eller ibland hos farmor och farfar. Hur ska vi som egna företagare kunna ta del av en ”familjevecka” när vi inte ens har kunnat utnyttja föräldraledigheten? Vem menar ni ska täcka upp och jobba över när anställda tar ytterligare en vecka ledigt?

Företagare är generellt föräldralediga väsentligt kortare tid än anställda. För kvinnor är kontrasten extremt slående: Endast fyra av tio kvinnliga företagare är föräldralediga i mer än sex månader, jämfört med nio av tio med anställning (Föräldrafällan 2015). Vi företagare tvingas välja mellan vår familj och vårt företag. 

Varje år startas 70 000 nya företag. Var finns dessa företagare i er budget och politik? Vilka planer har ni för att minska klyftan mellan anställda som har förmåner och rättigheter i arbetslivet och företagare som inte kan nyttja förmånerna på samma sätt? Företagare tar risker för att driva företagen vidare, jobbar mer än 40 timmar i veckan och betalar skatt, skatt och mer skatt. Det måste löna sig att driva eget företag. Från mitt perspektiv är ert förslag om en ”familjevecka” ingen ”game-changer”.

Jag ser fram emot ert svar.

Med vänlig hälsning

Stephanie Brodeur Flink
Grundare och VD Flinks Fastighetsförmedling
Ordförande Företagarna Bengtsfors

År 2012 startade Stephanie firman Flinks Fastighetsförmedling och hon har blivit utsett till den mest säljande mäklaren i Bengtsfors kommun varje år sedan 2014. År 2015 var hon även nominerad i tävlingen ”Årets mest företagsamma människa i Fyrbodal” av Svensk Näringsliv. Stephanie är född i USA och flyttade till Sverige 2003. Hon har bott i Bengtsfors sedan flera år och utöver sitt företag jobbar hon för landsbygdsutvecklingen. Stephanie är ordförande för Företagarna Bengtsfors, styrelseledamot i Framtidsbygder Dalsland, Årjäng, Munkedal (LEADER) och stiftelsen Nyföretagarcentrum Väst samt även i Bengtsfors centrumförening.
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD