headphones newspaper video-player

Företagen i Essunga kommun är mest lönsamma i Västra Götaland

Företagen i Essunga kommun är mest lönsamma i Västra Götaland (plats 7 i riket). I  snitt hade företagen i Essunga en avkastning på sysselsatt kapital på 31 procent. Efter det följer Dals-Ed (29 procent) och Gullspång (27 procent). Sämst går de för företagen i Öckerö kommun med en snittlönsamhet på 4 procent. Länet som helhet återfinns på 12 plats av 21 län i Sverige. Lönsamheten i Västra Götaland är i snitt 14 procent jämfört med rikssnittet som är 12 procent. Vård och omsorg samt utbildning är branscherna som går bäst i länet medan fastighetsverksamhet är branschen med lägst snittlönsamhet.

Lönsamhet handlar i grunden om att försöka skapa så mycket värde som möjligt med det kapital som företaget har. Företagens lönsamhet påverkas sedan av en rad faktorer så som konkurrens, tillgång till produktionsmedel såsom råvaror, kapital och arbetskraft och institutionella faktorer så som skattetryck och regelverk. Även vädret, infrastruktur, politiska beslut och andra externa faktorer kan påverka företagens lönsamhet. Men i grunden är det företagaren som varje dag, tillsammans med sina anställda, jobbar hårt för att driva företaget, ofta sitt livsverk, framåt. Det handlar om drivkraft, innovativa, kreativa lösningar och att våga göra det man tror på. Att driva företag innebär att ta risker. Lönsamheten är ett tecken på att bolaget har lyckats hantera det tillgängliga kapitalet på ett effektivt sätt och att bolaget är framgångsrikt.

Ett lönsamt företag genererar medel som kan återinvesteras i verksamheten och utveckla företaget så att det kan fortsätta skapa tillväxt. För ett företag är en positiv lönsamhet inte bara en indikator på effektivitet och framgång, utan även en avgörande förutsättning för verksamheten på lång sikt. För Sverige som samhälle leder en hög lönsamhet till ökade investeringar och högre produktion, vilket i sin tur skapar förutsättningar för högre sysselsättning och ökat välstånd. Lönsamma företag är av största relevans för Sverige.

Därför är det viktigt att en politik som syftar till högre sysselsättning, tillväxt och utbyggd välfärd inkluderar och uppmuntrar till jobb- och värdeskapande i företag. Även om det är relativt enkelt att starta företag i Sverige, är det inte lätt att få företag att växa och bli lönsamma. Genom sänkt skattetryck och minskad regelbörda kan företag växa. Det innebär fler jobb, ökad tillväxt och välfärd, samt fler människor som kan förverkliga sin dröm som företagare!

Ladda ner rapporten här

 

Om undersökningen

Företagarna har undersökt lönsamheten från årsboksluten i 143 507 aktiebolag i Sverige som har minst en anställd samt mellan en miljon och 500 miljoner kronor i omsättning. Alla dessa företag är registrerade för F-skatt och har lämnat in årsbokslut över (en del) av år 2017. Företag inom följande branscher exkluderas: civila myndigheter och försvaret, El-, gas- och värmeverk, förvärvsarbete i hushåll, vattenverk; reningsverk, avfallsanläggningar, huvudkontor och holdingbolag. Företag som har en offentlig organisation som koncernmoder exkluderas också från undersökningen. 23 731 företag från Västra Götaland ingår i undersökningen.

Lönsamhet mäts i den här undersökningen som avkastning på sysselsatt kapital, vilket beräknas som: ((EBIT + summa finansiella intäkter) / (Summa eget kapital + Obligationslån + Långfristiga skulder till kreditinstitut + Övriga långfristiga skulder + Kortfristiga skulder till kreditinstitut))*100

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD