headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Anna Isaksson

Företagarnas stöd vid innovationsutveckling

2 okt 2019
Tid, kunskap och pengar är tre nödvändiga - för att inte säga - oumbärliga ingredienser om man vill förverkliga en affärsidé. Företagarna Västerbottens projekt inom affärs- och innovationsutveckling har hjälpt företag i länet att utveckla idéer som förväntas bli nya produkter eller tjänster.

Företagarnas Affärsutveckling är ett treårigt samverkansprojekt mellan Företagarna Västerbotten och Umeå universitet som avslutas i slutet av 2019. Syftet är att stötta affärsidéer och innovationer i länet genom att förmedla den kunskap och de kontakter som utvecklingsprocessen kräver för att nå framgång. Projektet vänder sig till små- och medelstora företag i Västerbotten samt studenter, forskare och forskningsmiljöer vid Umeå universitet. Projektet ger med sitt upplägg studenter möjlighet att komma närmare arbetsmarknaden genom att arbeta med riktiga ”case”.  

Lotsar idéerna framåt

- projektet har berört drygt 65 företag i Västerbotten verkande i 12 av länets 15 kommuner, säger projektledaren Anna Isaksson. Projektet har enligt Anna två huvudinriktningar; att vara innovationsbyggande och fungera som idébank.

- Uppgiften är att jobba med ett ”helikopterperspektiv”. Det vill säga se till att entreprenörerna lotsas framåt och kopplas ihop med andra aktörer man är i behov av på vägen. Det finns ingen bestämd mall att gå efter när det handlar om att utveckla en idé ”från start till klart”. Det är här vår uppgift ligger, säger Anna.

Synergieffekter

- Det känns väldigt roligt att vi är där vi är nu. Att realisera en idé till en slutprodukt är inget som gör sig själv. Det tror jag att både Staffan och Marcus kan intyga, säger Anna och fortsätter. Dessutom har deras idéer även resulterat i synergieffekter för andra företag, lokalt och regionalt. Det finns stor kunskap bland länets företag och entreprenörer. Att koppla ihop dem och nyttja universitetets forsknings- och utvecklingsarbete skapar den kraft som krävs.

14 miljoner kronor är den totala budget projektet förfogar över och sträcker sig över tre år. Det är enligt Anna väl använda slantar och man hoppas att kunna söka fortsatta medel för denna typ av insats. Projektets huvudmålgrupp är etablerade företagare. 

- Det saknas inte idéer bland länets företagare och entreprenörer, men ofta är det tid, kunskap, nätverk och pengar som kaan vara orsaken till att produkterna/tjänsterna blir liggande. Därför är denna insats viktig så att vi får mer tillväxt i vår region. 4 av 5 jobb skapas i små- och medelstora företag. De behöver all den stöttning de kan få, säger Anna Isaksson, Företagarna Västerbotten.

Vill du veta mer om projektet?

anna.isaksson@foretagarna.se

070-224 37 00

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap