För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Efter kritiken: Norrtäljepolitiker backar om arvodeshöjning

Publicerad 28 okt 2022
Norrtäljes styrande koalition backar efter det omtalade och kontroversiella beslutet att kraftigt höja kommunens politikerarvoden. Företagarnas regionchef i Stockholms län som var kritisk till beslutet välkomnar Norrtäljepolitikernas omtag och förklarar varför Företagarna hade synpunkter på arvodeshöjningen.
Foto: John Leffman | Creative Commons 3.0, Företagarna

Majoriteten i Norrtäljes kommunfullmäktige beslutade i måndags att kraftigt höja kommunens politikerarvoden. Bland annat skulle arvodet för kommunstyrelsens ordförande öka från 87 000 till 110 400 kronor per månad, en ökning med hela 27 procent. Beslutet kritiserades av både oppositionen i kommunen, allmänheten i Norrtälje och politiker av allehanda partibeteckningar från hela landet. Även Företagarna som normalt inte lägger sig i diskussioner om politikerarvoden kritiserade beslutet.

Största delen av politikerlönerna betalas av småföretag

Företagarna Roslagens ordförande Mia Lewell uttryckte besvikelse över beslutet och menade att det vittnade om en felaktig prioritering. Småföretagen i Norrtälje genererar nästan 900 miljoner kronor i skatteintäkter till kommunen varje år, motsvarande 36 procent av hela kommunbudgeten.
- Det är provocerande att politikernas första prioritet efter valet är att ge sig själva löneförhöjning. Jag hade önskat att politikens första prioritet varit att säkra företagens och jobbens överlevnad, sade hon på tisdagen.

Thomas Byström som är regionchef för Företagarna i Stockholms län kallade beslutet för tondövt, vilket uppmärksammades av bland andra Norrtelje Tidning och SVT. Företagarna kommenterar normalt inte politikerarvoden, men givet det rådande ekonomiska läget menar han att det var befogat för Företagarna att kritisera beslutet.
- Politikerna har ett stort ansvar och ett svårt uppdrag så vi har inga synpunkter på att de har bra betalt. Men att gå fram med arvodeshöjningar på 27 procent i ett läge där många av de företag och hushåll som betalar deras löner har det otroligt tufft skickar väldigt olyckliga signaler, anser Thomas Byström och hänvisar bland annat till den förestående avtalsrörelsen.

Kollektivavtalen mellan arbetsmarknadens parter reglerar i stor utsträckning både lönerna och villkoren på svensk arbetsmarknad. Under 2023 löper kollektivavtal som berör 2 miljoner anställda ut och ska förhandlas om. Företagarna är inte en aktiv part i avtalsförhandlingarna, men Thomas Byström menar att det är viktigt att den etablerade ordningen värnas och att både privata arbetsgivare, offentliga arbetsgivare och politiker respekterar det så kallade ”märket”.
- Både arbetsgivarnas och löntagarnas företrädare har varit tydliga med att vi behöver ha en ansvarsfull och återhållsam avtalsrörelse för att inte sätta igång en inflationsspiral som alla parter förlorar på. Då är politiker som går fram med stora arvodeshöjningar dåliga föredömen. Stora löneökningar som inte motiveras av motsvarande produktivitetsökningar leder bara till högre priser, vilket leder till ytterligare löneökningar och ytterligare prishöjningar, förklarar han.

"Vi gör alla misstag"

På tisdagen meddelade Norrtäljes politiska styre emellertid att de backar från arvodeshöjningen och ska fatta ett nytt beslut om politikernas arvoden. Företagarna i Stockholms län tycker det är klokt och hoppas att Norrtäljepolitikerna framöver börjar i rätt ände: att förbättra företagsklimatet som säkrar företagens och jobbens överlevnad. Det offentligas resurser måste skapas innan de kan fördelas.
- Jag tycker det var klokt av Norrtäljepolitikerna att dra tillbaka det kritiserade beslutet. Vi gör alla misstag emellanåt, det viktiga är att vi tar ansvar för dem och rättar till dem efter bästa förmåga, avslutar Thomas Byström.

Fler nyheter från Företagarna