podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Prata med varandra för bättre upphandlingar

Publicerad 17 dec 2022
Tillit till den offentliga affären ge oss bättre förutsättningar att få ut mer av våra skattemedel.

Mer och bättre dialog mellan å ena sidan kommuner och andra upphandlande organisationer och å andra sidan leverantörer. Det efterlyser Företagarnas konkurrens- och upphandlingsexpert Magnus Johansson i sin senaste expertkommentar i branschtidningen Inköpsrådet.

Inte minst på grund av att leverantörer ofta är företag som vanligtvis bedriver sin verksamhet på den privata marknaden är dialog nödvändig för att öka tilliten till den offentliga affären. Det handlar då mindre om formaliserade Request for Information (RFI) utan mer om att skapa fysiska möten. Samlingsplatser där beställare och leverantörer får dela med sig av sina erfMagnus Johansson rund.pngarenheter inför exempelvis en kommande upphandling, enligt Magnus Johansson.

Dialog och transparens 

Dialog är ett sätt att öka tilliten till den offentliga affären. Ett annat är transparens. Inte minst synliggörande av kommande upphandlingar och direktupphandlingar. Genom att publicera sådana som är aktuella inom det närmsta året eller åren ger beställaren leverantörerna bättre förutsättningar att kunna lämna anbud.

Tillit ger en attraktiv beställare. Den kommer att locka till sig fler anbudsgivare. Fler lämpliga anbudsgivare kommer att ge oss bättre förutsättningar att få ut mer av våra skattemedel, skriver Magnus Johansson.

Fler nyheter från Företagarna