podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Utöka inte systemet med vaccinationsbevis

Publicerad 16 dec 2021
Företagarna är kritiska till regeringens planer på att införa vaccinationsbevis på fler platser och i fler verksamheter.
Foto: Shutterstock.com

Regeringen föreslår att vaccinationsbevis ska kunna användas i fler verksamheter än på inomhusevenemang med fler än hundra deltagare, där den möjligheten finns sedan den 1 december. Företagarna delar inte den uppfattningen.  

I remissyttrandet om promemorian Vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra verksamheter, smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik och förlängning av begränsnings- och serveringsförordningarna  skriver Företagarna att regeringen behöver motivera tillräckligt noga varför det krävs avsteg från fri- och rättigheter som fastslås i grundlagen. Att som i promemorian endast hänvisa till ”en risk för ökad smittspridning” och ”fara för människors liv och hälsa” är enligt Företagarna inte tillräckligt. pontus lindstrom rund 150px.png

− Regeringen vill ha en verktygslåda full av kombinationslås att snabbt kunna haka fast dem vid olika verksamheter, men vi ser med oro på en situation där möjligheten att bedriva näringsverksamhet under lång tid kan begränsas kraftigt med kort varsel, säger Företagarnas näringspolitiska expert Pontus Lindström.  

Saknar stöd i data och empiri

Det gemensamma med de platser eller verksamheter som regeringen vill utöka möjligheten att använda vaccinationsbevis till är att trängsel kan uppstå och risken för smittspridning anses vara särskilt stor. Det finns dock inga tydliga data och empiri i promemorian som visar under vilka förutsättningar de oönskade situationerna kan uppstå.  

− Vi har ända sedan pandemin inleddes sagt att man inte bör inskränka grundlagsskyddade friheter om man inte kan peka på att de är nödvändiga för att vården ska klara av sjuka som behöver intensivvård och därmed hålla dödstalen nere, säger Pontus Lindström. 

Ännu sämre alternativ inget bra argument

Företagarnas har förståelse för att såväl Folkhälsomyndigheten som regeringen ser med oro på risken för en ny våg av smittspridning under de kommande vintermånaderna, och att man i förebyggande syfte vill vidta åtgärder som fortfarande möjliggör för näringsidkare och arrangörer att kunna bedriva sina verksamheter. Att gå fram med omfattande restriktioner som inskränker näringsfriheten för samtliga aktörer hade enligt Företagarna varit ännu mindre att föredra, även om det inte förtar kritiken. 

− Att det finns ett ännu sämre alternativ är inget bra argument för varför man ska acceptera ett förslag som har så stora brister som införandet av vaccinationsbevis i fler verksamheter, säger Pontus Lindström. 

Det finns även en del praktiska problem med valet av intyg som regeringen valt. Förslaget till lagtext i promemorian anger ”totalt antal doser” vaccin som ett krav. För många människor är det i dag dock inte möjligt att boka en tredje dos vaccin, trots att det gått mer än sex månader sedan den andra dosen gavs. Dessutom finns det grupper som till exempel utbytesstudenter, som trots att de fått minst två doser vaccin ändå inte är berättigade till de svenska vaccinationsbevisen. 

− Vi ställer oss frågande till varför regeringen valt vaccinationsbevis som verktyg, och inte de andra delarna av EU:s digitala covidintyg, alltså genomgången sjukdom/antikroppar och negativt testresultat, säger Pontus Lindström. 

Att införa långtgående restriktioner i syfte att fler ska vaccinera sig står enligt Företagarna inte i proportion till de negativa effekter åtgärderna riskerar att få för samhället på kort och lång sikt. 

Fler nyheter från Företagarna