För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande om promemorian Vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra verksamheter, smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik och förlängning av begränsnings- och serveringsförordningarna

Publicerad 16 dec 2021
Företagarna är kritiska till att bredda systemet med vaccinationsbevis till ovan nämnda verksamheter.
I promemorian föreslås ett möjligt införande av så kallade vaccinationsbevis på serveringsställen, platser för fritids- och kulturverksamheter, handelsplatser, mässor, platser för privata sammankomster och i långväga kollektivtrafik. Foto: Patrick Sieb/Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över promemorian Vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra verksamheter, smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik och förlängning av begränsnings- och serveringsförordningarna (pdf)

I promemorian föreslås ett möjligt införande av så kallade vaccinationsbevis på serveringsställen, platser för fritids- och kulturverksamheter, handelsplatser, mässor, platser för privata sammankomster och i långväga kollektivtrafik. Vaccinationsbevisen ska kunna användas av verksamhetsutövare och näringsidkare som ett alternativ mot strängare restriktioner, i det fall spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 ökar.

Företagarna är kritiska till att bredda systemet med vaccinationsbevis till ovan nämnda verksamheter, inte minst innan det befintliga systemet med vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har blivit ordentligt utvärderat. Det saknas enligt Företagarna tydliga data och empiri i promemorian som visar varför dessa åtgärder kan komma att bli nödvändiga.

Företagarnas har förståelse för att såväl Folkhälsomyndigheten som regeringen ser med oro på en eventuell ny våg av smittspridning under de kommande vintermånaderna, och att man i förebyggande syfte vill vidta åtgärder som fortfarande möjliggör för näringsidkare och arrangörer att kunna bedriva sina verksamheter. Att gå fram med omfattande restriktioner som inskränker näringsfriheten för samtliga aktörer hade enligt Företagarna varit ännu mindre att föredra.

Företagarna önskar även skicka en tydlig uppmaning till regeringen att skyndsamt aktivera stödåtgärder till de företag som drabbats, och kommer drabbas, negativt av de senaste restriktionerna och rekommendationerna från regeringen, i form av bland annat tusentals avbokade julbord. Många stödmekanismer som har varit tillgängliga under tidigare faser av covid 19-krishanteringen borde snabbt kunna återinföras.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.