headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Dags för debatt: 4 viktiga frågor partiledarna borde prata om

Kompetens, trösklar, attityder och lönsamhet. Lyft företagandet i årtiondets första partiledardebatt, uppmanar Günther Mårder, vd på Företagarna.

Nu är det dags för årtiondets första partiledardebatt. Den hålls i riksdagen på onsdag förmiddag och det är partierna själva som styr helt över vilka frågor som ska debatteras.

Företagarna hoppas att förutsättningarna för jobbskaparna, välfärdsbyggarna och samhällsbärarna får det utrymme de förtjänar i debatten. Det är ju de små och medelstora företagen som skapar fyra av fem nya jobb.

De utgör också den sektor som genererar den största andelen av kommunernas skatteintäkter. Något som är nog så viktigt nu när många kommuner har ansträngda budgetar.

gunthermarder rund 150px.png

− Vi går in i 2020-talet med tydliga tecken på dämpad konjunkturutveckling och stigande arbetslöshet. Det är därför hög tid för våra politiker att offensivt möta denna utveckling med kloka reformer som underlättar för företag att anställa och anpassa sig till förändringar i efterfrågan, säger Företagarnas vd Günther Mårder (lilla bilden).

För att ge näringslivet bättre förutsättningar att generera varor, tjänster, jobb och skatteintäkter som kommer alla till del i vårt samhälle är det bråttom att genomföra flera förbättringar av företagsklimatet.

Här är fyra frågor som vi hoppas ska komma upp i debatten i riksdagen:

1. Underlätta för företag att hitta rätt kompetens

I dag är kompetensbristen det största tillväxthindret. Det krävs många åtgärder för att komma till rätta med det problemet, men några viktiga orsaker till att det ser ut som det gör är att det lönar sig relativt dåligt att utbilda sig i Sverige – utbildningspremien är låg – och att Sverige har OECD:s högsta marginalskatter.

2. Förändra attityden till företagande

Det måste bli slut på misstänkliggörandet av företagare genom att beskriva dem som fifflare eller fuskare. På senare år har det presenterats en rad politiska förslag som tynger företagens regelbörda och sänker deras lönsamhet.

3. Sänk trösklarna på arbetsmarknaden

De som saknar erfarenhet och rätt kvalifikationer har svårt att börja sin jobbkarriär på grund av att arbetskraftskostnaden i Sverige är relativt sett hög. Så kallade enkla jobb behövs och arbetsrätten behöver reformeras för att möta en allt mer flexibel arbetsmarknad.

4. Företagande ska löna sig

Eget företagande och att bygga företag måste löna sig. Förslag som ökar företagens kostnader och motverkar drivkraften att anställa och expandera leder till lägre tillväxt och i förlängningen till mindre resurser för vår gemensamma välfärd. Företagarna, OECD, Världsbanken och regeringens egen Entreprenörskapsutredning har alla pekat på att Sverige har ett högt skattetryck som hämmar konkurrenskraften.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap