headphones newspaper video-player

Lyft för trygghet, välmående och hållbarhet

Krisen som vi nu är mitt uppe i kommer att gå över, men vilka lärdomar kommer vi att dra och vad kan man göra redan nu? Läs vad Per Stolt, marknadschef IKEA Sverige, har att säga.
Publicerad 29 apr 2020

Det är en annorlunda vår för alla som driver företag. Svår och tung för väldigt många, men som alla vet kan en kris även föra med sig nya möjligheter. Inom Företagarnas förmånspartner IKEA vårdar man en företagskultur som innebär att man hela tiden letar efter nya affärsmöjligheter och förbättringar. Nu tvingas man i högre utsträckning än vanligt utmana arbetssätt och prioriteringar. Hur påverkar det verksamheteten och vad kan mindre företag ta med sig av IKEAs sätt att tackla coronakrisen? För att svara på de frågorna har vi samtalat med Per Stolt som är marknadschef IKEA Sverige.

Öppna varuhus i Sverige

Vi börjar i det stora, eftersom IKEA är ett stort företag som finns i 30 länder. Sverige särskiljer sig i fråga om myndigheternas rekommendationer för hur smittspridningen ska bromsas. Ingen hindrar oss i Sverige från att vistas utomhus och affärer håller öppet, även om många håller sig hemmavid och handeln ser omsättningen dala.

Hur resonerar IKEA utifrån möjligheter och risker med att varuhusen är öppna? Hur skiljer sig bedömningarna mellan olika marknader?

På IKEA har vi en tät dialog med myndigheterna i varje land och vi följer noggrant de lokala rekommendationerna och riktlinjerna. Bedömningen och åtgärderna är de samma i alla IKEA länder, men i vissa länder har regeringsbeslut gjort att vi håller varuhus stängda. I Sverige har vi öppna varuhus, men vi följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi är måna om att hålla avstånd och jobbar med markerade avstånd i alla kassaköer och på andra platser där det lätt samlas mycket folk. Vi har även kommunikation i form av skyltar och meddelanden för att påminna oss alla om att hålla avståndet. Parallellt har vi förstärkt våra städrutiner och medarbetare som uppvisar minsta lilla förkylningssymtom stannar naturligtvis hemma. För att minska smittspridningen håller våra restauranger och lekrummen SMÅLAND stängt tillsvidare.

Väntans tiderPer Stolt.png

Alla länder brottas med hur man ska kunna starta om ekonomin igen, utifrån sina olika utgångslägen. I grund och botten är det positiva medicinska och folkhälsomässiga tecken som alla vill se, även om de alltid kommer att tolkas genom ett politiskt filter. Många bedömare pekar på att ekonomins omstart är en process som måste ske stegvis, utifrån sektorers relativa storlek och betydelse.

Hur ska man som företagare kunna förhålla sig till den här osäkerheten? Hur kan man planera för att vara i startblocken?

Genom att lyssna på dina kunder, planera för olika händelseförlopp och vara proaktiv. Jobba aktivt med att testa, följa upp och förbättra. Och ta tillfället i akt för att se nya affärsmöjligheter och förbättringar.

Utmana gamla sanningar

Stora företag har ekonomiska muskler och sitter på kunnande utifrån den överblick och påverkan de har över marknaden och trender. Småföretag har ofta små ekonomiska marginaler och behov av att vara allkonstnärer – särskilt nu.

Om storföretag kan lära sig av de små att bli mer flexibla, vad kan småföretag då lära sig av storföretag?

Även om mindre företag kan ha lättare att snabbt ställa om har större företag större möjlighet att agera mer långsiktigt, vara insiktsstyrda i sina beslut och ta risker. På IKEA ser vi kriser som en möjlighet att utmana vårt arbetssätt och våra prioriteringar. Att finna nya vägar och utmana gamla sanningar i organisationen kan alla göra, oberoende på företagets storlek.

Värna värdekedjan

Världsekonomin är en komplicerad och fascinerande väv av varor, tjänster och flöden. Den utmanats av handelspolitiska spänningar, men när produktion står stilla och företag försvinner påverkas hela värdekedjor. Många företag, både stora och små, är beroende av halvfabrikat. Det är varor som förädlats industriellt från råvaror för att bli de insatsvaror som sedan förädlas till färdiga konsumtionsvaror. Om ett företag i Sverige plötsligt inte får någon leverans av de varor det behöver för att kunna producera sina varor spelar det ingen roll hur redo man är att starta igång verksamheten. Kanske beror det på att ett företag man haft avtal med i utlandet gått i konkurs eller att det landet infört exportrestriktioner utifall vissa varor bedöms behövas i landet för att bekämpa coronavirusets framfart.

shutterstock_1701878005.jpg

För att minska smittspridningen håller IKEA restaurangerna stängda. Foto: Basel Al seoufi/Shutterstock 

Hur vet man att man kan starta om man är beroende av att andra finns kvar och kan starta – och att inte nya handelsbarriärer står i vägen?

Genom ett nära samarbete med dina leverantörer, från råvara till slutprodukt. För IKEA är vår integrerade värdekedja avgörande för framgång. Vi jobbar tillsammans genom hela vår verksamhet för att vara förberedda på de olika händelseförlopp som kan inträffa. Vi försöker vara flexibla och kreativa för att optimera vår produktion och distribution. Kriser kan som sagt också vara en möjlighet för helt nya samarbeten och säljprioriteringar.

Den digitala mognaden har fått en knuff

Coronakrisen är både en folkhälsokris och en ekonomisk kris. Många tänker nog att det finns ett ”tillbaka till vardagen” när det gäller folkhälsan när smittspridningen klingat av. Men hur ser det ut i ekonomin?

Blir allt som vanligt igen på sikt i ekonomin eller har något fundamentalt skiftat?

Vi tror absolut att krisen kommer att ha stor påverkan även på lång sikt. Redan nu ser vi oroväckande signaler från samhället med ökade konkurser och arbetslöshet och många svenskar kan komma att få en sämre privatekonomi som en följd. Vi märker också att hemmet har blivit allt viktigare och vi tror att det tillsammans med trygghet, välmående och hållbarhet kommer värderas högt framåt.

På IKEA märker vi att krisen har väckt ett stort entreprenörskap och massor av nya kreativa idéer och samarbeten. Vi har ställt om både arbetssätt och organisation för att möta kundernas nya behov och för att kunna erbjuda våra produkter och tjänster på ett säkert och tryggt sätt. Bland annat genom nya lösningar för vår e-handel och nya digitala servicetjänster. Den digitala mognaden i samhället har ju fått sig en knuff och kommer säkert påverka hur vi arbetar i framtiden. Nu när många jobbar på distans märker man att det går att träffas utan att behöva resa. Samtidigt som värdet av att få gå till jobbet, mötas och nätverka kommer bli större.

Fler nyheter från Företagarna

Småföretagare tar över när Findus ger upp

Efter 20 år tillsammans på Findus blev Bengt Gunnarsson och Göran Claesson av med jobbet. Nedläggningen av det anrika företaget var oväntad. Men slutet på anställningen blev början till egen verksamhet. Nu satsar de på närodlad frukt och grönt i nordvästra Skåne.

Korttidsstöd öppet för ansökan

Ansökan om stöd till korttidsarbete är sedan den 29 mars öppen igen. Företagarna tagit fram ett verktyg så att du kan räkna ut korttidsstöd per anställd.

Guide: Våga ta steget!

Pandemin fick Jokkmokks världsberömda marknad att växla från folkmyller till webbhandel. Det visar hur det digitala klivet kan rädda såväl företag som 416-åriga traditioner.

Plötsligt var ”Nowhere” överallt

Dryck som ändrar samhällets inställning till alkohol i en unik restaurangupplevelse i skogen. Det är eventet som nominerats till ett prestigefyllt pris. Fast egentligen handlar ...

”Pandemin är som en tidsmaskin”

Per Schlingmann har tillsammans med Kjell A Nordström skrivit boken Corona Express som beskriver hur covid-19 blivit en förändringskraft som påverkat villkoren för människor, företag och samhällen.

Sju förslag för bättre miljöpolitik

Miljöpolitiken måste ge rätt incitament. Hållbarhet får inte ses i ett motsatsförhållande till rörelsefrihet, ökat välstånd, tillväxt och ekonomisk aktivitet.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor