headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Kiruna.

Oro bland Kirunaföretagare

17 maj 2019
Beskedet om att arbetsutskottet i Kirunas kommunstyrelse avslår LKAB:s ansökan om planbesked för den nya gruvstadsparken skapar oro bland de lokala företagen. Nu efterfrågas en bättre dialog mellan kommunen och näringslivet.

En hätsk diskussion har utbrutit mellan kommunledningen i Kiruna och LKAB. Bakgrunden är att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att avslå gruvbolagets ansökan om planbesked för Gruvstadspark 3. Från kommunens sida vill man säkerställa att LKAB ersätter de byggnader och samhällsfunktioner som måste avvecklas vid byggnation av den nya gruvstadsparken. LKAB hävdar att detta ansvar ligger på andra aktörer, framförallt Region Norrbotten och Trafikverket.

Företagarna i Kiruna har efter de senaste dagarnas utspel av kommunledningen mot LKAB fått flera samtal från företagare som uttrycker sin oro om stadens framtid.

− Våra medlemmar undrar vad som händer om samhällsomvandlingen stannar upp på grund av detta. Många har avtal skrivna som är direkt kopplade till att samhällsomvandlingen fortsätter. Andra är oroliga för att företagen måste dra ner på produktion vilket i värsta fall kan leda till varsel av anställda, säger Åsa Tano, ordförande för Företagarna i Kiruna.

De privata företagen i Kiruna inbringar varje år 420 miljoner i skatteintäkter till Kiruna kommun. Det motsvarar 467 platser på ett äldreboende eller 774 lärartjänster. 3 750 personer arbetar i kommunens småföretag vilket motsvarar nästan var tredje arbetstillfälle i kommunen.

− För att företagare ska våga satsa och utveckla sin verksamhet är det viktigt med långsiktiga spelregler och tydliga besked från politiker om framtiden. I det här fallet har kommunens dialog med näringslivet brustit − så kan vi inte ha det, säger Åsa Tano.

Företagarna i Kiruna kommer bjuda in kommunledningen till ett möte för att diskutera och få besked om hur politikerna ser på samhällsomvandlingen och stadens framtid.

Åsa Tano.jpg

Åsa Tano, ordförande Företaganra
Kiruna.

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap